Oko

Pěstování rostlin pomocí hydroponie

Pěstování rostlin pomocí hydroponie
Pěstování rostlin pomocí hydroponie. Obrázek: Wikipedia, autor: Joseph54.

Jako hydroponii označujeme všechny způsoby pěstování rostlin bez zeminy, rostliny přitom získávají výživné látky z uměle připraveného živného roztoku. Kořeny rostliny mohou být ponořeny buďto přímo v roztoku nebo jsou zasazeny do různých substrátů, sycených živným roztokem (písek, rašelina, štěrk, mech). Při nejjednodušším způsobu je část rostliny upevněna v jalovém substrátu, ale většina kořenové soustavy je volně v živném roztoku (tzv. vodní kultura). K pěstování se používají speciální nádoby, složené z vnitřní vložky ve tvaru květináče opatřeného ve dně otvory pro kořeny a z vnějšího keramického, plastového případně skleněného obalu. Hydroponické nádoby mohou být maloobjemové (od několika decilitrů do 2 litrů roztoku) nebo obsáhnou až 20 litrů roztoku (tzv. tanková kultura, pro niž jsou vhodná akvária s vložkou).

Živný roztok musí obsahovat všechny potřebné živiny. Pro hydroponickou výsadbu vybíráme mladé rostliny, po vyjmutí z půdy důkladně vymyjeme kořeny v nádobě s vlažnou vodou. Čisté kořeny zčásti protáhneme otvory vložky, dno vložky zakryjeme trochou mechu a ostatní prostor vložky vyplníme substrátem. Vložku s rostlinou vsuneme do vnějsí nádoby, naplněné čistou vodou, mezi hladinou a dnem vložky ponecháme mezeru cca 3 centimetry. Po 2 až 3 týdnech, během nichž vodu několikrát vyměníme, nahradíme vodu živným roztokem poloviční koncentrace, za dalších 6 týdnů použijeme plně koncentrovaný živný roztok. Tento roztok doplňujeme po dobu 4 týdnů vodou (obdoba zalévání), poté roztok vyměníme (obdoba přihnojování). Během zimy živný roztok zpravidla nahrazujeme vodou. Kořeny čas od času provzdušňujeme vyzvednutím vložky s rostlinou.


Další články

Zřícenina hradu Šelmberk má v současnosti malebný vzhled.
Indická masáž se může pochlubit tradicí.
Gaviál indický je kriticky ohrožený.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Popínavé rostliny touží po slunečních paprscích.
Protonová léčba zmírňuje riziko vedlejších účinků.
Indičtí běžci jsou kachny, které žerou slimáky i mandelinky.
Masožravé rostliny si opatřují živiny.
Při stavbě Panamského průplavu bylo třeby překonat těžkosti, nakonec se však dílo podařilo.
Rock of Cashel zůstalo na konci 18. století opuštěné.
Léčba šokem jako nový způsob léčení fobií.
Pěstování pokojových rostlin má význam především dekorativní.
Hlavná ulica Košice tvoří jádro a hlavní dopravní tepnu města.
Dva aztécké kalendáře určovaly čas.

Pěstování rostlin pomocí hydroponie bez půdy v živném roztoku. Mezi výhody hydroponie patří rychlejší růst a menší náchylnost rostlin k chorobám.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů