Oko

Voda jako rozpouštědlo

Voda nalézá uplatnění při mytí letadel
Voda nalézá uplstnění při mytí letadel. Obrázek: Wikipedia, autor: United States Air Force photo by Technical Sergeant James Pritchett.

Vzhledem ke struktuře vody (molekula polární) je voda rozpouštědlo polární.

Proto se ve vodě dobře rozpouštějí látky obsahující iontovou vazbu. Při styku vody s iontovou mřížkou se okolo povrchových iontů seskupí molekuly vody. Tyto opačně nabité póly působí přitažlivou silou na ionty mřížky tak dlouho, až je z mřížky vytrhnou. Uvolněné ionty se hydratují.

Ve vodě se nerozpouštějí nepolární kapaliny, které se s vodou téměř nemísí a mají schopnost rozpouštět pouze látky nepolární.


Další články

Rovnoběžky a poledníky jsou pomyslné čáry obemykající celou Zemi.

Gekon obrovský obývá jihovýchodní Asii.

Sůl kamenná tvoří velké krystaly.

Ostrov Aldabra vypadá jako z pohádky.

Kamenný les Pobiti Kamani v Bulharsku.

Kaštanový med chutná k archivnímu sýru.

Voda v lidském těle tvoří dvě třetiny hmotnosti.

Manuka med pochátí z balmínu metlatého.

Ostrov Poveglia nalezneme mezi Benátkami a ostrovem Lido.

Volavka obrovská dorůstá výšky až 150 centimetrů.

Ještěrky mají často ostré drápy.

Obří kamenné hlavy stojí při pobřeží Mexika.

Ostrov Martinik patří k nejpůvabnějším místům Malých Antil.

Ostrov Bali leží mezi Jávou a Lombokem.

Voda jako rozpouštědlo nalézá uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti.

Články:

Perlivá voda a její příchod na svět.

Ještěrka zelená dorůstá délky až 30 centimetrů.

Tesařík obrovský dorůstá délky 24 až 53 mm.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů