Oko

Fluorit

Fluorit
Fialový fluorit, Maroko. Obrázek: Wikipedia, autor: Rob Lavinsky / iRocks.com.

Na žilách středověkých rudných dolů se němečtí a angličtí horníci setkávali s drúzami lesklých krychlí tak krásně a rozmanitě zbarveného nerostu, že je označovali poetickým názvem rudní květy. Nebyli však prvními obdivovateli nápadných tvarů a barev tohoto nerostu; již staří Římané ho zpracovávali jako ozdobný kámen. V jejich dílnách vznikaly podivuhodné pestré nádoby, proslulé murrhinské vázy, z nichž nejkrásnější prý přivezl vojevůdce Augustus z Alexandrie.

Rok 1670 přinesl informaci, že prášek z fluoritu smíšený s kyselinou sírovou leptá sklo. V roce 1771 v něm švédský chemik K. W. Scheele objevil kyselinu fluorovodíkovou a určil chemické prvky nerostu. Tak bylo objeveno, že tento krásný nerost je krychlově krystalizující fluorid vápenatý CaF2 - fluorit, česky kazivec.

Fluorit tvoří v dutinách žil dobře omezené krychle, někdy také osmistěny seskupené v bohaté drúzy. Krystaly jsou dokonale štěpné, nápadně křehké, dosti měkké a v Mohsově stupnici udávají 4. stupeň tvrdosti.

Fluorit je typický nerost zbarvený. Je znám v téměř všech barevných odstínech, počínaje vzácným čirým nebo růžovým, přes zelený a žlutý až k temně fialovému. Barva se často střídá i na témže krystalu. Záhy bylo zjištěno, že po zahřátí silně září - fosforeskuje - a v roce 1824 se F. Mohs zmínil i o jeho fluorescenci - některé fluority jsou v dopadajícím světle fialové a v procházejícím zelené.

V přírodě se fluorit vyskytuje na rudních žilách, tvoří však často s barytem i samostatné žíly. Vznikl vykrystalováním z horkých roztoků za spoluúčasti sopečných plynů.

V České republice se fluorit vyskytuje v Moldavě severozápadně od Teplic a u Harrachova v Krkonoších. Býval v Krušných horách (Krupka), Horním Slavkově a na Tišnovsku. Krásné drúzy velkých krystalů jsou známy z Německa, Velké Británie, Itálie, USA, Číny a Francie.

Použití fluoritu jako přísady k usnadnění tavení rud poznenáhlu vymizelo. Dnes se z něj vyrábí kyselina fluorovodíková. Je složkou speciálních druhů skla a vybrušují se z něho zvláštní čočky a hranoly pro optiku.


Další články

Jeskyni Býčí skála známe jako druhý nejdelší jeskynní systém u nás.

Velká jezera na pomezí USA a Kanady propojuje řeka svatého Vavřince.

Trojský zámek v Praze s malým přírodním bludištěm.

Amatérská jeskyně se táhne do délky 40 kilometrů.

Vyza velká je největší z jeseterovitých ryb.

Slovenské ledové jeskyně s krápníky.

Český král Karel IV. se narodil v Praze v roce 1316.

Karel Hlávka byl redaktorem Časopisu pro mineralogii a geologii.

Karel Veliký vládl v době po něm nazvané karolinské renesance.

Hloh jednoblizný je u nás hojně rozšířen.

Hloh obecný pochází z Evropy.

Kampa v Praze leží poblíž Vltavy.

Punkevní jeskyní lze projít na dno Macochy.

Infrastuktura pro provozování, servis, údržbu a opravy TIE Defender poskytuje zázemí pro jejich provozování.

Zážehový spalovací motor bývá dvoutaktní nebo čtyrtaktní.

Fluorit je krychlový minerál tvořený fluoridem vápenatým. Nejčastěji tvoří krystaly ve tvaru krychle, vzácněji oktaedry, někdy jsou poměrně často vyvinuty plochy rombického dodekaedru. Velmi časté jsou kombinace těchto tvarů.

Články:

Repliku jeskyně Altamira si dnes turisté prohlíží namísto vzácného originálu.

Stirlingův motor je vybaven dvěma pracovními prostory.

Koliha velká žije na vlhkých loukách.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů