Oko

Koliha velká

Koliha velká
Koliha velká (Numenius arquata). Obrázek: Wikipedia, autor: Frank Liebig.

Pokud se na jaře touláme po vlhkých loukách, zamokřených pastvinách nebo rašeliništích, uslyšíme nezaměnitelné flétnovité volání nebo libozvučný trylek, který si zajisté zapamatujete. Původcem tohoto melodického volání je velký, asi půlmetrový pták s dlouhým ohnutým zobákem - koliha velká.

Pokud máme štěstí, můžeme pozorovat zajímavý tok kolih. Samec se třepetavě vznáší do výšky a vydává flétnovité zvuky, aby vzápětí zas plachtil dolů, přičemž se ozývá hlasitým trylkem.

Hnízdo kolihy velké bývá dobře ukryto mezi trsy trávy. Na mnohých místech, kde byly dříve kolihy hojné, se s nimi dnes již nesetkáme. Člověk změnil ráz krajiny, odvodnil louky a kulturní krajina není vhodným biotopem pro tohoto krásného ptáka.

Koliha velká dorůstá délky těla 48 až 57 centimetrů a rozpětí křídel 89 až 106 centimetrů. Opeřena je na většině těla šedohnědě skvrnitě nebo pruhovaně, na kostřeci a spodních ocasních krovkách bíle, na vrchní straně křídla černě.


Další články

Draví ptáci udržují v přírodě rovnováhu.
Galapágy jsou na první zběžný pohled nehostinné.
Polák velký hnízdí na rybnících a jezerech.
Křepelčí vejce mají menší velikost než slepičí.
Hrabaví ptáci se vyznačují silnýma nohama přizpůsobenýma pro hrabání.
Vodní plži jsou značně nesourodí.
Sýček obecný je malý druh sovy.
Kudu velký patří mezi antilopy.
Kolik váží čapí hnízdo, které není vůbec lehké.
Rozmanitá ptačí hnízda nabývají rozličného vzhledu.
Zorila velká je samotářské noční zvíře.
Potápka roháč je druh částečně tažný.
Potáplice severní se u nás objevuje převážně při tahu.
Naši vodní a brodiví ptáci vyskytující se na území České republiky.

Koliha velká hnízdí v České republice pouze v jihozápadních Čechách a na jižní Moravě do 500 metrů nad mořem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů