Oko

Hloh jednoblizný

Hloh jednoblizný
Hloh jednoblizný. Obrázek: Wikipedia, autor: EugeneZelenko.

Hloh jednoblizný je keř nebo až 10 metrů vysoký strom s ostrými kolci. Listy jsou střídavé, řapíkaté, s obvejčitou, na rubu sivozelenou, peřenodílnou čepelí, po stranách s 3 až 7 úkrojky, zubatými pouze v horní části. Hlavní žilka dolních úkrojků je k okraji čepele vydutá. Palisty jsou celokrajné. Květenstvím jsou vrcholíky z 5 až 10 květů. Květy jsou obojaké, paprsčité, s pětičetnými a volnými obaly, na horním obvodu plné češule. Ušty kalicha jsou trojhranné a korunní lístky okrouhlé, bílé. Tyčinek je velké množství, nejčastěji 10 až 20, semeník spodní z 1 plodolistu, srostlý s češulí. Plodem jsou kulovité až vejcovité, červené, moučnaté malé malvičky, u vnitř s jedním jednosemenným kamenným pouzdrem.

V České republice je hloh jednoblizný dosti hojně rozšířen. Roste na křovinatých stráních, okrajích a světlinách lesů, kamenitých svazích a využívá se také v živých plotech v nižších polohách teplých oblastí. Nezřídka se vysazuje a poté samovolně šíří. Vyskytuje se v Evropě, západní Asii a menší oblast výskytu se také nachází v severozápadní Africe.

Dřevo hlohu jednoblizného je velmi tvrdé a sloužilo k výrobě topor seker.


Další články

Žraloci číhající v úkrytu zahrabáni v písku.
Popínavé rostliny touží po slunečních paprscích.
Žralok Megalodon obýval v minulosti světové oceány.
Při stavbě Panamského průplavu bylo třeby překonat těžkosti, nakonec se však dílo podařilo.
Nejvyšší vodopády světa však nepatří mezi nejzámější z nich.
Bazilika svatého Františka z Assisi se stala součástí světového dědictví UNESCO.
Pěstování pokojových rostlin má význam především dekorativní.
Vodní zámek Blatná vznikl ve 14. století.
Žralok modrý patří k druhům, které se nazývají lidožravé.
Bazilika svatého Marka Benátky ukazuje vliv byzantské architektury.
Máčka skvrnitá loví především mořské bezobratlé tvory a menší ryby.
Niagarské vodopády nesou jméno po řece Niagara.
Svatý grál a jeho hledání.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.

Hloh jednoblizný je keř až malý strom rozšířený v mírném pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky, na jih po Středomoří.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů