Oko

Český král Karel IV.

Český král Karel IV.
Český král Karel IV. na obrazu Jana Očka z Vlašimi vytvořeném kolem roku 1370. Autor obrázku: Jan Očko z Vlašimi. Od smrti autora uplynulo více než 70 let, proto se jedná o volné dílo.

Karel IV., syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, se narodil v Praze roku 1316. Studoval v zahraničí, především ve Francii, roku 1346 se stal českým králem a roku 1355 byl v Římě papežem korunován na císaře. Jako první z našich vladařů získal císařskou korunu.

Nikdy nebojoval, svá území rozšiřoval sňatkovou politikou. Cítil se více Čechem, než Lucemburčanem a miloval České království, které se za jeho vlády dočkalo velkého rozkvětu.

Karel IV. se zasloužil o vybudování mnoha důležitých objektů a založení institucí, např. katedrály sv. Víta, Karlova mostu, Karlštejna a mnohých dalších staveb jak světských, tak církevních, založení pražského arcibiskupství, Nového Města pražského a především Univerzity Karlovy, prvního vysokého učení ve střední Evropě.

Český král Karel IV. zemřel v Praze 29. 11. 1378. Je pochován v hrobce českých králů ve Svatovítském chrámu v Praze.

Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin a v roce 2005 s převahou zvítězil v anketě Největší Čech.


Další články

Kůže spálená od sluníčka se léčí i několik týdnů.
Král Richard III. zemřel na zranění hlavy.
Tepelné polštářky dovolují v zimě se zahřát.
Sopka Tambora byla při výbuchu slyšet do vzdálenosti 2700 kilometrů.
Ruiny indického města Vidžajanagara zaujímají plochu 25 čtverečních kilometrů.
Žil král Artuš? A zasedal s rytíři u kulatého stolu?
Typy sopek chrlících na povrch planety magma.
Rákosník ostřicový zpívá za toku v letu.
Hadí a plazí kůže se pravidelně svléká.
Český král Václav IV. byl prvorozený syn Karla IV.
Podzemní města Kaymakli a Derinkuyu v Turecku.
Rákosník velký dorůstá velikostí téměř jako špaček.
Sopky Taranaki a Ruapehu, Nový Zéland tvoří součást přírodního bohatství země.
Indiánské město Cahokia bylo střediskovým městem.

Český král Karel IV byl jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů