Oko

Zážehový spalovací motor

Zážehový spalovací motor
Zážehový spalovací motor. Obrázek: Wikipedia, autor: Zephyris.

Zážehový spalovací motor je druh spalovacího motoru, u kterého je směs paliva a vzduchu ve válci zapálena (zažehnuta) elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka.

Zážehové motory dělíme podle počtu pracovních cyklů na dvoutaktní a čtyrtaktní.

Počet pracovních dob zážehového spalovacího motoru nezávisí na počtu válců.

Co se týče počtu válců, zážehové spalovací motory mouhou být jednoválce nebo také šesti, osmi, dvanácti, šestnácti či dokonce i čtyriadvacetiválce. Válce u víceválcového zážehového spalovacího motoru vždy pracují na čtyri doby, jen si mezi sebou rozdělí čas, takže například u čtyriadvacetiválce se nachází vždy šest pístu v jedné pracovní fázi najednou.

Jako palivo se u zážehových spalovacích motorů používá benzin. U ctyřtaktního zážehového spalovacího motoru se používá benzin bez přímesí, u dvoutaktního zážehového spalovacího motoru obsahuje bemzin příměs oleje.


Další články

Jeskyni Býčí skála známe jako druhý nejdelší jeskynní systém u nás.

Trojský zámek v Praze s malým přírodním bludištěm.

Vyza velká je největší z jeseterovitých ryb.

Slovenské ledové jeskyně s krápníky.

Karel Hlávka byl redaktorem Časopisu pro mineralogii a geologii.

Hloh jednoblizný je u nás hojně rozšířen.

Karel Veliký vládl v době po něm nazvané karolinské renesance.

Hloh obecný pochází z Evropy.

Český král Karel IV. se narodil v Praze v roce 1316.

Kampa v Praze leží poblíž Vltavy.

Punkevní jeskyní lze projít na dno Macochy.

Amatérská jeskyně se táhne do délky 40 kilometrů.

Spalovací motor přeměňuje chemickou energii na energii mechanickou.

TIE Defender, jemuž jedinečná trojkřídlá konstrukce poskytuje bezvadné manévrovací schopnosti.

Velká jezera na pomezí USA a Kanady propojuje řeka svatého Vavřince.

Zážehové spalovací motory se podle počtu pracovních cyklů dělí na dvoutaktní a čtyrtaktní.

Články:

Repliku jeskyně Altamira si dnes turisté prohlíží namísto vzácného originálu.

Stirlingův motor je vybaven dvěma pracovními prostory.

Koliha velká žije na vlhkých loukách.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů