Oko

Inuité

Inuitka
Inuitka. Fotografováno neznámým autorem v aljašském Nome kolem roku 1907. Obrázek: Wikipedia, autor:.

Grónští a severoameričtí Eskymáci si říkají Inuité. V Severní Americe jich žije zhruba 90 000. Někteří Inuité jsou doposud profesionálními lovci, hodně jich však pracuje ve slubách a průmyslu.

Mrazivá Arktida byla člověkem osídlena jako jeden z posledních regionů světa. Inuité, původem z Asie, se v Arktidě usadili před asi 4000 lety. Severoameričtí Indiáni je pojmenovali Eskymáci, což znamená jedlíci syrového masa. Oni sami si říkají Inuité, v překladu jednoduše lidé. Inuité byli kočovníci, pohybovali se po území v rodinných skupinách a lovili zvěř, především tuleně a dobi karibu. Krutou zimu přežívali v přístřešcích vyhloubených v zemi, které chránili střechou ze dřeva nebo z velrybích kostí překrytých drnem. Oblečení si vyráběli z kůží karibu a polárních medvědů. Dnes žije většina Inuitů ve městech nebo v malých osadách, ale všichni jsou hrdi na svou kulturu. Uchovávají ji ve svém jazyce a umění a lov je dodnes nezbytnou součástí jejich života.

Inuité loví pro vlastní obživu a pro kožešiny, s kterými obchodují, ale nikdy nezabíjejí pro zábavu. Jejich lov karibu, lišek, tuleňů, mrožů a dalších zvířat neohrožuje dlouhodobé přežití těchto arktických druhů. Lov vyžaduje zručnost a trpělivost a někteří Inuité ujdou během loveckých výprav až 5000 kilometrů ročně. Pokud loví v zimě daleko od domova, stavějí si dočasná obydlí ze sněhových bloků, zvaná iglů.

Inuité žijí na Dálném východě, na Aljašce, v Kanadě a v Grónsku. Existuje mnoho rozdílných skupin nazvaných podle oblastí, v kterých žijí. Polární Inuité z Grónska žijí nejseverněji ze všech obyvatel světa.

Během dlouhých zimních měsíců je den v Arktidě krátký a tak je doba k lovu omezená. Dlouhou chvíli si šikovní Inuité krátili řezbou dřeva, kostí, krožích klů a měkkých hornin. Vytvářeli krásné sošky zvířat, lodí a zvláště oblíbených loveckých scén. Dnes jsou tyto inuitské předměty vyhledávanými exponáty pro muzea a sběratele.


Další články

Osel divoký žije obvykle v těžce dostupné krajině.

Oslí mléko má bílou barvu.

Osel somálský se řadí k nejohroženějším velkým druhům savců.

Hloh jednoblizný je u nás hojně rozšířen.

Velká jezera na pomezí USA a Kanady propojuje řeka svatého Vavřince.

Slovenské ledové jeskyně s krápníky.

Kampa v Praze leží poblíž Vltavy.

Amatérská jeskyně se táhne do délky 40 kilometrů.

Trojský zámek v Praze s malým přírodním bludištěm.

Karel Hlávka byl redaktorem Časopisu pro mineralogii a geologii.

Vyza velká je největší z jeseterovitých ryb.

Český král Karel IV. se narodil v Praze v roce 1316.

Karel Veliký vládl v době po něm nazvané karolinské renesance.

Vodní elektrárna Terebla-Rika využívá rozdílných nadmořských výšek hladin dvou řek, které protékají souběžnými koryty.

Hloh obecný pochází z Evropy.

Inuité je název používaný pro skupinu domorodých obyvatel mongoloidního původu obývající severní části Severní Ameriky (Grónsko, Kanada, Aljaška) a severovýchodní Asie.

Články:

Stirlingův motor je vybaven dvěma pracovními prostory.

Fluorit byl již v římské době využíván jako ozdobný kámen.

Koliha velká žije na vlhkých loukách.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů