Oko

Jetel plazivý

Jetel plazivý
Jetel plazivý (Trifolium repens).

Jetel plazivý (Trifolium repens) je vytrvalá bylina se silným kůlovým kořenem a větvitým oddenkem, s lodyhami poléhavými až plazivými a kořenujícími, 10 až 30 centimetrů dlouhými, na konci vystoupavými. Listy jsou dlouze řapíkaté a zdánlivě jen přízemní, trojčetné, složené z lístků přisedlých, elipčitých, 10 až 20 mm dlouhých, na konci tupých a na okraji téměř až k dolejšku jemně zoubkovaných, ozdobených světlou příčnou skvrnou. Polisty jsou velké, blanité a srostlé. Květenství stojí na vzpřímených stopkách, které jsou delší než listy. Je kulatě hlávkovité, asi 20 mm v průměru, složené ze 40 až 80 kvítků, jejichž stopky jsou delší než listeny. Kvítky jsou 6 až 12 mm dlouhé a po odkvětu se sklánějí dolů. Jsou složeny ze zvonkovitého, desetižilného a pětičetného, slabě dvoupyského kalicha a z motýlovité, bílé, nazelenalé nebo slabě narůžovělé, po odkvětu hnědnoucí koruny. Hořejší plátek (pavéza) je špičatý a o třetinu delší než oba plátky postranní (křídla). Kvete od května až do podzimu.

V příkopech, na lukách, pastvinách, u řek a jinde velmi rozšířená rostlina, která roste z nížiny až vysoko do hor. V Alpách stoupá místy až do nadmořské výše 2300 metrů. Setka se s ním můžeme po celé Evropě, v severní a západní Asii a severní Africe. V jižní Africe, Severní a Jižní Americe a výcodní Asii se vyskytuje jen zplaněle.

Jetel plazivý poskytuje dobrou píci, a proto se také místy vysévá, jeho výnos je však nižší, než u jetele lučního. Vysévá se především ve směsi s travinami. Za příhodných podmínek pokryje jeden trs během jednoho roku plochu i několik metrů čtverečních.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Car Boris Fjodorovič Godunov vládl od roku 1598.
Jak se liší kobylka a saranče z řádu rovnokřídlého hmyzu.
Doba železná vlastně pokračuje až do dnešních dnů.
Cukrovka 1. a 2. typu má odlišný způsob vzniku.
Potápník vroubený žije ve vodě.
Jak chovat křečka a čemu věnovat pozornost.
Medard přináší deštivé počasí a vlhkou oblačnost.
Kobylky a saranče patří k letním lukám.
Sopka Tambora vybuchla roku 1815 v největší erupci novodobých dějin a drží tak dodnes jedno nepříjemné prvenství.
Diarmuid a Grania je ústředním námětem irského cyklu příběhů o hrdinovi Finnovi NacCumhalovi.
Lávové kameny z člověka jakoby sundavají problémy.
Štípaná industrie zahrnuje skupinu artefaktů.
Hora Fuji je unikátní bezchybným kuželovitým tvarem.

Jetel plazivý bývá hojně pěstován pro svou vysokou krmnou hodnotu. Patří k základním kulturním druhům jetelovin, využívá se v trvalých travních porostech (pastva) a na orné půdě (jetelotravní směs).

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů