Oko

Štípaná industrie

Štípaná industrie
Příklad štípané industrie představuje i tento pazourkový listovitý hrot.

Štípaná industrie zahrnuje skupinu artefaktů vyrobených z hlíz či valounů a zlomků štěpných hornin, zejména silicitů (pazourku, rohovce, křemence, křemene, buližníku, chalcedonu, radiolaritu, jaspisu, obsidiánu), výchozí kus suroviny se předvýrobní úpravou mění v jádro, od něhož se poté štípáním oddělují úštěpy, resp. čepele.

Štípaná industrie byla vyráběna od paleolitu, během starší doby bronzové pak v podstatě její výroba končí.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Říše Inků byla územně rozsáhlá a dobře organizovaná.
Užitkové rostliny jsou spjaty s rozvojem civilizace.
Mlýnské kameny lze obdivovat ve skanzenech.
Chetitská říše do které se sjednotilo několik menších států.
Doba železná vlastně pokračuje až do dnešních dnů.
Antické město Kurion se může pochlubit zachovalým amfiteátrem.
Ruský samovar sahá svojí historií do osmnáctého století.
Olivín získal své jméno podle barvy.
Rdesno hadí kořen má oddenek hadovitě zakroucený.
Cvičení na ploché nohy způsobující únavou po delší chůzi.
Údržba akvária a jak na něj.
Červená barva krve, proč je vlastně krev červená?
Nerost stříbro je krychlový minerál.

Štípanou industrii lze dělit do několika období, která se liší především kvalitou zpracování. Vyrobené předměty lze také rozlišit kvalitou použitého kamene.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů