Oko

Diarmuid a Grania

Diarmuid a Grania
Diarmuid a Grania.

Láska Diarmuida a Granie je námětem irského cyklu příběhů o hrdinovi Finnovi NacCumhalovi a jeho skupině bojovníků Fianně.

Tento příběh má mnoho společných rysů s vyprávěním o Tristanovi a Isoldě a velšští vypravěči si je zřejmě upravili, aby zapadlo do piktské legendy o Drustovi. Grania, dcera nejvyššího krále Irska, byla zasnoubena Finnovi, ale při svatbě se zamilovala do jeho synovce Diarmuida, který měl na čele znaménko lásky, které ho činilo pro ženy neodolatelným. Grania spoutala Diarmuida kouzelným poutem, takže ji musel následovat, a oba uprchli a stali se milenci. Po dlouhém pronásledování nalezl Finn Diarmuida umírajícího, protože ho probodl svými kly kanec. Finn měl moc ho zachránit, neboť ještě jako chlapec si popálil palec o lososa poznání a v důsledku toho mohl každého, komu dal napít ze svých dlaní, omladit a uzdravit. Dvakrát nabral do dlaní vodu a nechal ji zase vytéct. Potřetí donesl vodu až k Diarmuidovi, ale bylo už pozdě, byl mrtev. Na rozdíl od Isoldy vášnivá Grania z lásky nezemřela, ale smířila se s Finnem.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Jak se liší kobylka a saranče z řádu rovnokřídlého hmyzu.
Cukrovka 1. a 2. typu má odlišný způsob vzniku.
Jak chovat křečka a čemu věnovat pozornost.
Kobylky a saranče patří k letním lukám.
Medard přináší deštivé počasí a vlhkou oblačnost.
Sopka Tambora vybuchla roku 1815 v největší erupci novodobých dějin a drží tak dodnes jedno nepříjemné prvenství.
Hořec tolitovitý roste v lesích a na nivách v podhůří a horách.
Potápník vroubený žije ve vodě.
Olivín získal své jméno podle barvy.
Štípaná industrie zahrnuje skupinu artefaktů.
Doba železná vlastně pokračuje až do dnešních dnů.
Hora Fuji je unikátní bezchybným kuželovitým tvarem.
Car Boris Fjodorovič Godunov vládl od roku 1598.

Diarmuid a Grania mají mnoho společných rysů s vyprávěním o Tristanovi a Isoldě.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů