Oko

Železniční síť

Železniční síť
Železniční síť. Obrázek: Wikipedia, autor: JanSuchy.

Železniční síť je kolejový dopravní systém pro přepravu osob a zboží.

Infrastruktura železniční sítě zahrnuje kolejovou síť, budovy a další technická zařízení, jako například zabezpečovací zařízení, které jsou nutné k provozu železnice. Součástí železniční sítě jsou také mosty, přejezdy, propustky, vedení dráhy po pozemní komunikaci atd.

Samotné železniční tratě, po kterých probíhá železniční provoz vlaků přepravujících náklad a cestující, tvoří koleje a podloží.

Koleje se skládají ze dvou kolejnic, podélných ocelových profilů, které jsou od sebe vzdáleny o stanovený rozchod (u nás se s výjimkou některých úzkorozchodných tratí používá rozchod 1435 mm, který je v současné době zároveň světově nejrozšířenějším rozchodem) a jsou upevněny na pražcích nebo na podkladovém panelu či desce.

Železniční tratě tvořící železniční síť neumožňují velká stoupání a vyžadují velké poloměry oblouků.

Nástup a výstup cestujících a nákládání, vykládání, překládání materiálu, umožňují železniční stanice a zastávky.

Kolejová vozidla zajišťující dopravu po železniční síti jsou sestavována do vlaků.

Provoz na železničních tratích, které tvoří železniční síť je stále více automatizován a centralizován.

K údržbě a zbrojení hnacích vozidel, zejména lokomotiv, motorových vozů a motorových i elektrických jednotek slouží v rámci železniční sítě lokomotivní depa.


Další články

Železniční depo kolejových vozidel slouží k údržbě a zbrojení hnacích vozidel.

Střední hedvábná stezka vede oblastí Kavkazu a slouží pro dálkovou dopravu.

Druhy dřeva a jejich vlastnosti, které předurčují způsob využití.

Železniční síť navazuje na železniční sítě dalších států.

Železniční síť je kolejový dopravní systém sloužící k přepravě osob a zboží.

Články:

Pečlivě udržované parní lokomotivy na Kubě slouží v běžném provozu na zdejší železniční síti.

Naše železniční síť patří mezi nejhustší na světě.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů