Oko

Kachnice kaštanová

Kachnice kaštanová
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis), samice. Obrázek: Wikipedia, autor: Dick Daniels.

Kachnice kaštanová je malá kachna o délce těla 35 až 43 centimetrů.

Pochází ze Severní Ameriky, kde hnízdí na mělkých jezerech. V minulosti se rozšířila také do Velké Británie, odkud se rychle šíří do západní Evropy. Vzácně zaletuje i do České republiky.

Potravu kachnice kaštanové tvoří rostliny a jejich semena, hmyz, měkkýši a korýši.

Samice snáší 6 až 10 vajec, inkubační doba je 23 až 26 dní.


Další články

Jak vzniká půda v přírodních procesech.
Červený pepř má nasládlou chuť.
Náprstník červený je v naší přírodě hostem.
Rak pruhovaný obývá tekuté i stojaté vody.
Rak říční žije v tekoucí vodě.
Rak Orconectes virilis se rozšířil v Nizozemí a Velké Británii.
Nosál červený obýval původně Jižní Ameriku.
Kubánka malá má přes vole zářivě žlutý pásek.
Mřenka malá pochází ze severního Thajska.
Muntžak malý byl zavlečen i na území Evropy.
Promyka malá žije obvykle osamělým způsobem.
Nutrie říční založila mnohé místní populace.
Cvrčilka říční roste i na zarostlých pasekách.
Rak bahenní je aktivní v noci.

Kachnice kaštanová patří mezi druhy zařazené na seznam nepůvodních invazních druhů, jejichž dovoz je do České republiky a dalších členských zemí Evropské unie zakázán.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů