Oko

Promyka malá

Promyka malá
Promyka malá (Herpestes javanicus). Obrázek: Wikipedia.

Promyka malá žije ve volné přírodě v jižní a jihovýchodní Asii od Iráku až po Čínu a na ostrově Jáva, odtud se jako invazní druh rozšířila do řady oblastí světa. Setkat se s mí můžeme až do nadmořské výšky 2200 metrů. Jejím životním prostředím jsou v křovinaté a suché lesy. Je však schopna žít i v oblasti poměrně hustého osídlení lidskou populací.

Živí se především jedí hmyzem, avšak příležitostně nepohrdne ani kraby, žábami, pavouky, škorpióny, hady a ptáky.

Žije většinou osaměle.


Další články

Jak vzniká půda v přírodních procesech.
Promyka ichneumon žije ve Španělsku a Africe.
Malá Pravčická brána skýtá výhled na zdejší přírodu.
Tokozelka vodní hyacint roste na povrchu tropických a subtropických vodních ploch.
Měkký krab se vysvlékl z krunýře.
Řeka Amur je splavná po celé délce.
Vodní hyacint na Nilu vytváří problém.
Řeka Darling protéká státy Nový Jižní Wales a Victoria.
Bolševník Sosnowského se v minulosti dočkal i hospodářského využití.
Pravčická brána v Českém Švýcarsku.
Bolševník perský původem Turecka, Iráku a Íránu.
Mřenka malá pochází ze severního Thajska.
Vodní ptáci se vyvinuli do značné rozmanitosti.
Kubánka malá má přes vole zářivě žlutý pásek.

Promyka malá je zařazena na seznam nepůvodních invazních druhů, které do České republiky ani dalších členských zemí Evropské unie není možné dovážet.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů