Oko

Rak pruhovaný

Rak pruhovaný
Rak pruhovaný (Orconectes limosus či Cambarus affinis). Obrázek: Wikipedia, autor: Andreas th.

Rak pruhovaný původně severoamerický druh raka z čeledi Cambaridae žijící na východním pobřeží od státu Maine až po stát Virginie.

Zbarvení těla raka pruhovaného může přecházet od tmavě hnědé po olivově zelenou, s výraznými hnědočervenými příčnými pruhy na článcích abdomenu. Spodní část těla je zbarvena světle žlutou barvou.

Obvyklá velikost dospělců raka pruhovaného je 5 až 6 centimetrů, výjimečně může dorůstat až 12 centimetrů.

Rak pruhovaný obývá tekuté i stojaté vody, přednost dává měkkým dnům s vrstvou sedimentu, do kterého se dokáže zahrabávat. Nalézt ho však lze i v menších říčkách a potocích s tvrdším dnem.

Jedná o odolný druh, který snáší i silné znečištění vody a není náročný na její kvalitu.

Rak pruhovaný má vysokou schopnost kolonizovat nové lokality a velmi rychle se dál šířit, díky čemuž je úspěšným invazním druhem, v minulosti byl uměle vysazen i v Evropě. Na území České republiky se pravděpodobně dostal přirozenou migrací proti proudu řeky Labe.


Další články

Jak vzniká půda v přírodních procesech.
Rak říční žije v tekoucí vodě.
Kubánka malá má přes vole zářivě žlutý pásek.
Mřenka malá pochází ze severního Thajska.
Nosál červený obýval původně Jižní Ameriku.
Promyka malá žije obvykle osamělým způsobem.
Nutrie říční založila mnohé místní populace.
Cvrčilka říční roste i na zarostlých pasekách.
Muntžak malý byl zavlečen i na území Evropy.
Stolístek vodní pochází z oblasti Amazonie v Jižní Americe.
Rak bahenní je aktivní v noci.
Promyka ichneumon žije ve Španělsku a Africe.
Červený pepř má nasládlou chuť.
Náprstník červený je v naší přírodě hostem.

Rak pruhovaný patří mezi druhy zařazené na seznam nepůvodních invazních druhů, jejichž dovoz je do České republiky a dalších členských zemí Evropské unie zakázán.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů