Oko

72 - Sedmdesáté druhé číslo

Hrad Kamelot

Hrad Kamelot
Umělecká představa hradu Kamelot. (Autor obrázku: Gustave Doré, 1867)

Kamelot byl hrad legendárního britského krále Artuše. Tato legenda zmiňuje vedle krále Artuše také řadu dalších postav, které s králem Artušem žily na hradě Kamelot. Legenda o nich hovoří jako o rytířích kulatého stolu. O místě, kde hrad Kamelot stál, se v současné době pouze spekuluje a přesná pozice legendárního hradu není známa. Není ani jistě, zda hrad Kamelot vůbec existoval, či zda se jedná pouze o stavbu zmíněnou v legendě, která nemá reálně existující předlohu.

Podle legendy byl král Artuš králem Británie v době po rozpadu Římské říše. Spolu se svými rytíři se scházeli u kulatého stolu na hradě Kamelot. Artuše doprovázel kouzelník Merlin a jeho protivnicí kouzelnice Morgana.

Sir Galahad vystupuje v artušovských legendách.

Sopku Mount Rainier nalezneme v severní části Kaskádového pohoří ve státě Washington, Spojené státy americké.

Řepa obecná je rostlina, na které není na první pohled patrné, že se jedná o předka moderní červené řepy.

Athénská univerzita staví již z dálky na odiv jónskou kolonádu a vlysem na portiku, oslavujícím rozkvět umění a vědy.

Vavřínový les nese své jméno podle vavřínovitých rostlin, které v něm často rostou.

Co je to plovoucí ledovec, jedná se o kus ledu odlomený z ledovcové nebo polární ledové tabule.

Houby které se dají koupit v obchodě po celý rok.

Přístroj na měření zemětřesení ze starověké Číny sestrojil v době vlády dynastie Východní Chan čínský učenec a astronom Zhang Heng.

Velkokvětý zahradní plamének vznikl křížením mezi několika rozličnými přírodními druhy.

Roubený kostel Borgund pochází z období kolem roku 1180.

Kujeta hruboplodá poskytuje jedlé plody a dřevo podobné jilmovému, používá se především na držadla nástrojů, součásti automobilů a jha na dobytek.

Italské městské státy byly typické především pro severní a střední Itálii.

Darwinovy pěnkavy žijí na Galapážských ostrovech, kde sehrály klíčovou roli při vývoji Darwinovy teorie evoluce.

Kamenický Šenov, Panská skála působí tajemně.

Krmení koček při dodržování určitých pravidel a podávání vhodné stravy.

Škůdci na zahradě a jak na ně bez chemie. Nabízí se možnost zbavit se jich bez chemie biologickou cestou.

Impresionisté a pozdější umělecké směry se snaží zachytit dojem, kterým pozorovaná scéna nebo osoba působí.

Drnavec lékařský roste na rumištích, zdech, lužních lesích původně ve Středomoří.

Okounek pstruhový obývá Severní Ameriku na území od jihovýchodní Kanady až po severovýchodní Mexiko, včetně ostrova Kuba.

Laokoontovo sousoší bylo v roce 1506 nalezeno v ruinách Neronova Zlatého domu v Římě.

Dravit vzniká v metamorfovaných vápencích, jen velmi vzácně se nachází i v pegmatitu. Krystaly se brousí jako drahé kameny.

Diferenciace probíhá u organismů a jejím výsledkem je vznik jedince se složitou vnější i vnitřní organizací.

Indiáni Seminolové se vytvořili v době 18. století z různých indiánských skupin, které uprchly z Alabamy, Georgie a Karolíny na Floridu, mezi nimiž početně převažovali Kríkové.

Bahenka živorodá žije většinu času v bahně u dna stojatých vod s bohatými vodními porosty.

Meteority a padající hvězdy, což jsou světelné stopy zanechané na noční obloze při jejich rozpadu.

Romagnolský skot se dá dobře využít i pracovně, protože se jedná o pohyblivé a temperamentní plemeno.

Objev vikingské osady Vinland, jejíž existence se datuje na začátek 11. století.

Komba ušatá dokáže skákat na vzdálenost až 10 metrů pomocí dobře vyvinutých zadních končetin a dlouhého ocasu sloužícího k udržování rovnováhy.

Statická elektřina se nazývají statické elektrické náboje.

Plankton, většinou prostým okem neviditelný, žije všude ve svrchních vrstvách oceánu. Tvoří ho soubor mikroskopických organismů pasivně se vznášejících v oceánském vodním prostředí.

Dimetrodon představoval ve své době patrně dominantního predátora tehdejšího ekosystému.

GMC Sierra Grande měl s motorem o téměř 400 koňských sil minimálně 25 litrů na 100 Kilometrů.

Mango pochází z východní Indie, dnes se pěstuje v téměř všech tropických oblastech světa.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů