Oko

Nutrie říční

Nutrie říční
Nutrie říční (Myocastor coypus). Obrázek: Wikipedia, autor: Alain Fossé.

Nutrie říční je velký hlodavec pocházející z Jižní Ameriky.

Životním prostředím nutrie říční jsou hustou vegetací pokryté břehy potoků, jezer a řek či zarůstající bažiny, kde si budují nory.

Tělo dospělé nutrie říční je dlouhé 40 až 70 centimetrů, ocas je dlouhý 30 až 45 centimetrů. Dospělé nutrie dorůstají obvykle hmotnosti mezi 5 až 6 kilogramy.

Potravou nutrie říční jsou kořeny a byliny, potravu si vyhrabávají, nebo se pasou na březích a podél břehů.

Nutrie říční bývá často chována pro maso a kožešinu. V mnoha oblastech severní polokoule se mnohým jedincům podařilo uniknout z chovu a založit místní populace.


Další články

Jak vzniká půda v přírodních procesech.
Zakucelka plazivá má listy dlouhé několik centimetrů.
Promyka ichneumon žije ve Španělsku a Africe.
Malá Pravčická brána skýtá výhled na zdejší přírodu.
Jaguár americký žije skrytým životem.
Mřenka malá pochází ze severního Thajska.
Muntžak malý byl zavlečen i na území Evropy.
Bizon americký je největší zvíře současné Ameriky.
Jetel plazivý má silný kůlový kořen.
Cvrčilka říční roste i na zarostlých pasekách.
Lysichiton americký poskytuje potravu pro medvědy.
Ostrorep americký je podivný tvor.
Kubánka malá má přes vole zářivě žlutý pásek.
Promyka malá žije obvykle osamělým způsobem.

Nutrie říční je jeden z druhů zařazených na seznam nepůvodních invazních druhů, jejichž dovoz je do České republiky a dalších členských zemí Evropské unie zakázán.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů