Oko

Starček hajní

Starček hajní
Starček hajní (Senecio nemorensis). Obrázek: Wikipedia, autor: Alpsdake.

Přímé, 50 až 150 centimetrů vysoké lodyhy starčeku hajního jsou hustě listnaté podlouhle eliptickými, k oběma koncům zúženými, pilovitými listy. Úbory 2 až 3,5 centimetry v průměru, tvořící zpravidla bohatou chocholičnatou latu, mají jen 4-5(-8) žlutých jazykovitých květů v paprsku a 4-20 žlutých trubkovitých květů v terči.

Starček hajní je rostlina velmi charakteristická rozložitým květenstvím, malým počtem jazyků v úboru a především zcela osobitou stavbou zákrovů. Zákrov je na bázi vždy trochu ztlustlý a těsně pod ním přisedají 1 až 4 zelené štětiny tzv. zákrovečku. Všechny zákrovní listeny stojí v jedné řadě, jsou stejné a svými okraji těsně přimknuté. Zdá se, jako by byky srostlé. Ve skutečnosti všechno, co na nich vidíme, jsou vlastně jen jejich zelené hřbety, zatímco bělavé okraje každého listenu jsou složitým způsobem pevně zasunuty do drážek sousedních listenů. Celý zákrov je tak pevně spojen v jednolitý celek. Mechanismus zaklínění listenů lze dobře pozorovat i pod slabou lupou.

Starček hajní patří mezi nejčastější a nejnápadnější rostliny prosvětlených lesů a lesních luk, je hromadně rozšířený v hornatých krajích celé České republiky. Vyžaduje kyselé až neutrální, na živiny a humus bohaté půdy a polostinná až slunná stanoviště. Na stinných místech po čase mizí. S prosvětlením lesních porostů hojnost výskytu stoupá, na pasekách, loučkách a v průsecích se často vyskytuje hromadně a vytváří zdaleka viditelné, žlutě zářící porosty. Vstupuje také do vysokobylinných alpínských niv. Výškové maximum činí v Sudetech 1450 metrů, v Karpatech 1950 metrů nad mořem. Spodní mez výskytu není přesně známa.

Starček hajní vytváří dvě plemena, poměrně podobného vzhledu. Někteří botanikové je pokládají za samostatné druhy, ale občas se vyskytují rostliny s přechodnými kombinacemi znaků, což svědčí proti této koncepci.


Další články

Cuketová nádivka se sýrem se nechá zapéct.
Dynastie Čching v Číně vládla v letech 1644-1911.
Druhy sýrů, jak vybírat sýr.
Vodomil černý má tělo člunkovitého tvaru.
Volvo FH 16 610 se používá při těžké dopravě.
Cuketová pomazánka na topinky se může skladovat ve sklenicích.
Druhy map zobrazují specifické informace.
Zvonečník černý roste zejména na Šumavě.
Druhy síly ve fyzice.
Cuketová musaka je pomalu asi 1 hodinu pečená.
Okounek černý obývá vody severoamerických řek.
Druhy oblaků podle jejich vzniku a vývoje.
Sasanka hajní má dlouhou květní stopku.
Provincie Yunnan, Čína sousedí s Barmou, Laosem a Vietnamem.

Starček hajní patří mezi nejčastější a nejnápadnější rostliny rostoucí v prosvětlených lesech a na lesních lukách.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů