Oko

Dynastie Čching v Číně

Dynastie Čching, císař Kchang-si
Císař Kchang-si byl panovníkem dynastie Čching, který vládl Číně v letech 1661 až 1722.

Dynastie Čching, kterou založili Mandžuové, kočovníci žijící severně od velké čínské zdi, vládla Číně v letech 1644 až 1911.

Dynastie Ming vládla v Číně od roku 1368. Po období vzestupu a vrcholné moci nastalo i u této dynastie období, kterému Číňané říkají podzim dynastie, kdy státní aparát bobtnal a stával se stále nepružnější a méně výkonný. Panovníci dynastie Ming vybírali od obyvatel vysoké daně, ve společnosti se začala projevovat nespokojenost a nestabilita a po celé zemi začalo docházet ke vzpourám. Poslední císař dynastie Ming spáchal sebevraždu, když vzbouření rolníci dobyli hlavní město Peking. Nastal chaos a toho využil vůdce Mandžuů Li-C'-čcheng, kterého mingští úředníci v této zoufalé situaci najali, aby se svou armádou obnovil pořádek. Li-C'-čcheng se se svou armádou vydal na jih, obsadil Peking, avšak jím obsazené území neopustil, nýbrž založil dynastii Čching, jejímž prvním císařem se stal jeho synovec Š'-cu.

Odpor proti Mandžuům pokračoval v jihočínských provinciích a trvalo 40 let, než se jim podařilo podrobit celou Čínu. Mandžuové žili odděleně od Číňanů v uzavřených oblastech. Sňatky mezi příslušníky těchto národů byly zakázané. Číňané byli nuceni nosit dlouhé vlasy spletené do copů na znamení, že jsou Mandžuům podřízeni.

Ve státní správě, která čchingskou říši řídila, však byli zaměstnáni Číňané i Mandžuové. Postupem času přijali Mandžuové čínské zvyky a kulturu. Mandžuů bylo málo, a proto museli být při zacházení s Číňany opatrní. Do země přinesli nový život a výkonnost, ale nenarušovali přitom místní národní zvyky.

Na počátku vlády dynastie Čching země prosperovala. Říše se rozrůstala a obchod vzkvétal. Čínský porcelán a hedvábí byly nejkvalitnější na světě a čínské výrobky z bavlny byly levné a přitom kvalitní. Když se v 18. století v Evropě rozšířilo pití čaje, dodávala Čína čaj v obrovském množství.

Říše dynastie Čching byla tak silná a bohatá, že se její vládci mohli chovat k ostatnímu světu s vědomím vlastní nadřazenosti. Za vlády císaře Kchang-si (1661 - 1722) museli cizí obchodníci při čtení jeho příkazů pokleknout. Mandžuové si podrobili několik okolních zemí včetně Tibetu, Annamu (dnešní severní Vietnam), Barmy, Mongolska a Turkestánu a z Číny se stala největší říše tehdejšího světa.

V jihovýchodní Číně a mezi menšinami, kterým se nelíbilo, že se Číňané stěhují na jejich území, vbrzku vypukly nepokoje. Období vlády dynastie Čching však vcelku přinesko zemi mír, bezpečnost a prosperitu. Počet obyvatel se zvýšil ze 100 milionů v roce 1650 na 300 milionů v roce 1800 a Chanští Číňané se rozšířili i na západ a jihozápad Číny. Koncem 18. století se však začaly projevovat korupce a úpadek a dynastie Čching vstoupila do období podzimu dynastie.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Diarmuid a Grania je ústředním námětem irského cyklu příběhů o hrdinovi Finnovi NacCumhalovi.
Dynastie Šang vládla Číně v době mezi 1766 až 1122 př. n. l.
Hrachor jarní roste ve smíšených a listnatých lesích.
Hora Fuji je unikátní bezchybným kuželovitým tvarem.
Jak se liší kobylka a saranče z řádu rovnokřídlého hmyzu.
Ruský samovar patří neodmyslitelně k Rusku.
Jetel plazivý roste přirozeně v příkopech, na lukách, pastvinách a u řek.
Car Boris Fjodorovič Godunov vládl od roku 1598.
Lávové kameny z člověka jakoby sundavají problémy.
Čaj Darjeeling se pěstuje od poloviny 19. století.
Sankt Peterburg, který byl založen na vrcholu moci dynastie Romanovců, bývá také někdy nazýván Benátky severu.
Cuketová čína chutná s chlebem.
Romanovci vládli Rusku po tři století.

Dynastie Čching v Číně vládla mezi lety 1644 až 1911. Mandžuové se snažili zachovat si v čínské záplavě, kterou ovládali, vlastní identitu.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů