Oko

Druhy síly

Druhy síly
Druhy síly. Obrázek: Wikipedia, autor: Arnaud.ramey.

Uvést auto do pohybu vyžaduje sílu. A sílu vyžaduje i jeho zastavení. Pokud jste dostatečně silní, dokážete auto roztlačit. A pokud se rozjede z kopce, zasáhnout bude muset opravdu silný člověk, aby ho zastavil, jen opravdový silák by mohl vyvinout dostatečnou sílu na to, aby ho zastavil.

Síla se měří v newtonech (N). Vypočítat ji můžeme pomocí vzorce: síla (F) = hmotnost (m) x akcelerace (a).

Síla, kterou auto roztlačíme, je příkladem tzv. tlakové síly. Pokud budete otevírat dvěře auta, použijete tažnou sílu.

Toto jsou příklady některých hlavních druhů síly.

Pružná síla způsobuje, že se něco, co jste natáhli, například guma, opět smrští.

Kompresní síla je vyvíjena při stlačování.

Při šroubování víčka sklenice používáme kroutivou sílu.

Elektrickou sílu vytvářejí nabité částice přitahující nebo odpuzující se navzájem. Příkladem je statická elektřina. Při tření balonku o vlasy je právě statická elektřina příčinou toho, že vám vlasy vstávají na hlavě.

Magnetická síla přitahuje železné předměty.

Tenzní síla (napětí) působí na předměty, které silně natáhneme (jako lano při přetahování).


Další články

Nobilita byla privilegovaná vrstva občanů římské společnosti.
Proč strká pštros hlavu do písku a strká ji do písku skutečně.
Ruskému městu Sankt Peterburg se neformálně přezdívá Benátky severu.
Tradiční čínská medicína a co vše umí.
Druhy oblaků podle jejich výšky, složení nebo vzhledu.
Hepatica nobilis se vyskytuje ve stinných, především bukových lesích.
Vánoční rostliny jsou nejen vánoční stromek.
I v deltě řeky Mekong plují tradiční čluny.
Druhy sýrů v krátkém přehledu.
Mochna jarní roste na výslunných stráních a mezích.
Mochna husí tvoří koberce na původně holých místech.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Užitkové rostliny závisí na lidské péči.
Mochna zlatá se u nás vyskytuje jako jediná typicky horská mochna.

Druhy síly která se projevuje statickými a dynamickými účinky. Síla je vektorovou veličinou. Síla působící na hmotný bod je vázaným vektorem, tj. působiště síly je v tomto bodě.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů