Oko

Vodomil černý

Vodomil černý
Vodomil černý (Hydrophilus piceus). Obrázek: Wikipedia, autor: Magnus Manske.

Tělo vodomila černého má člunkovitý tvar a je 34 až 47 mm velké, černé, zelenavě lesklé. 9členná tykadla jsou zakončena 4člennou paličkou, makadla jsou dlouhá, tenká, obojí rezavě červená.

Vodomil černý obývá větší stojaté vody s hojným rostlinstvem. Jako všichni brouci, tak i vodomilové dýchají vzdušnicemi, a proto se občas vynořují k hladině. Hlavu vystrčí z vody a rychlými pohyby tykadel vhánějí k zadečku vzduch, přičemž se celí podivně chvějí.

Samička vodomila černého klade asi 100 vajíček do kokonu, který plove při hladině a je se vzduchem nad hladinou spojen zvláštní trubičkou. Tyto "plovoucí kolébky" poprvé popsal v osmnáctém století francouzský učenec Lyonnet.

Larvy vodomila černého jsou dravé a dorůstají délky až přes 5 centimetrů. V rybničním hospodářství mohou natropit mnoho škod. Kuklí se na břehu. Kukla má po stranách hlavy a zadečku trnité výrůstky, jakési vzpěry, které zabraňují, aby kukla přicházela v přímý styk s vlhkou zemí.


Další články

Staré město Dubrovník je postavené z kamene světlé barvy.
Sýček obecný patří k ptákům velmi užitečným.
Alexandr rudohlavý je převážně pralesní pták.
Dešťovka obecná žije ve velkém množství v půdě.
Historie Moravského krasu je značně složitá.
Chetité dosáhli mistrovství v odlévání kovů.
Alexandre Dumas byl svérázný spisovatel.
Hořické pískovce se charakterizují jako zpevněná, usazená hornina.
Čtverzubec zelený se dokáže proměnit téměř v kouli.
Pěstování pokojových rostlin v interiérech.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.
Zvonečník černý patří k nejtmavším rostlinám, s jakými se v naší přírodě setkáme.
Moravské dušené zelí získá dušením kašovitou konzistenci.

Vodomil černý je jedním z našich největších vodních brouků, který obývá větší stojaté vody s hojným rostlinstvem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů