Oko

Timoleague Abbey

Timoleague Abbey
Timoleague Abbey. Obrázek: Wikipedia, autor: Ingo Mehling.

Timoleague Abbey jsou ruiny františkánského kláštera, které najdeme na místě, kde se řeka Argideen vlévá do vod zálivu Courtmacsherry Bay. Z františkánského kláštera, založeného v době konce 13. století, zbývají dnes již jen trosky. V minulosti byl komplex několikrát rozšířen, přičemž nejstarší částí je kněžiště gotického kostela. O nejnovější rozšíření - věž - se v 16. století zasloužil františkánský biskup z Rossu.

Roku 1642 vyplenili klášter Angličané, dochovala se však většina významných objektů - kostel, nemocnice, refektář, lomená gotická okna a zdí obehnaný dvůr. Dochovaly se také fragmenty vinných sklepů a křížové chodby. Celý komplex se vyznačuje v duchu františkánských tradic jednoduchostí hraničící se strohostí.

Klášter prosperoval díky obchodu se španělským vínem.


Další články

Hemeroidy u konečníku se projevují krvácením.
Jetel plazivý kvete od května až do podzimu.
Radiouhlíkové datování se používá pro určení stáří.
Jetel hnědý je charakteristický žlutými hlávkami květů, které hnědnou.
Cookovy ostrovy tvoří patnáct ostrůvků.
Havajské ostrovy září barvami.
Choroby a škůdci pokojových rostlin vyvolávají viry, bakterie a houby.
Sluneční skvrny po určité době zmizí.
Gran Canaria, Kanárské ostrovy, kde lze navštívit barvitá zákoutí tohoto ostrova.
Radiokarbonová metoda datování slouží k určování stáří pozůstatků živých organismů.
Vosa obecná může žihadlo použít opakovaně.
Jetel luční kvete od května do září.
Velká rudá skvrna je gigantický atmosférický vír.
Bahamské ostrovy mají zaregistrováno více než tisíc lodí.

Klášter Timoleague Abbey prosperoval díky obchodu se španělskými víny až do roku 1642, kdy klášter vyplenili Angličané.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů