Oko

111 - Sto jedenácté číslo

Nástěnný koberec

Nástěnný koberec
Nástěnný koberec z období kolem rou 1680, v muzeu Musée Nissim de Camondo, Paříž. Obrázek: Wikipedia, autor obrázku: Daderot.

Nástěnný koberec nebo-li gobelín, goblén, zobecněný název pro tapisérie, nacházel využití od 13. století při výzdobě kostelních a od 14. století hradních a posléze zámeckých interiérů.

Vedle figurálních (biblických, historických, mytologických, mravoličných apod) námětů jsou u nástěnných koberců od 17. století časté tzv. verdury s krajinnými, rostlinnými či zvířecími motivy, plnými zeleně tzv. verdury (verde italsky zenený).

Přestože pro nástěnné koberce je obecně rozšířené pojmenování gabelín, to však, důsledně vzato, přináleží pouze nástěnným kobercům zhotoveným v pařížských dílnách rodiny Gobelinů.

Dokonalé číslo je součet všech svých kladných dělitelů s výjimkou sebe sama.

Metr až dva vysoký keř ostružina malina kvete v červnu a plody známé jako maliny plodí v červenci až srpnu.

Francouzský průmyslník, spoluzakladatel firmy Renault Louis Renault se stal jedním z předních průkopníků automobilismu. Podílel se také na návrzích mnoha technických řešení používaných dodnes, jimiž jsou hydraulické tlumiče, bubnové brzdy, turbodmychadlo apod.

Metamorfovaná hornina s břidličnatou strukturou fylit vznikla částečnou přeměnou jílových usazených hornin, především břidlice.

Nástěnný koberec mívá různé funkce, z nich jmenujme reprezentační, estetickou dekorační, praktické účely tepelné a akustické izolace interiéru, případně opticky odděluje místnost.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů