Oko

Vodní blecha

Vodní blecha
Vodní blecha, perloočka hrotnatka průhledná (Daphnia longispina). Obrázek: Wikipedia, autor: Dieter Ebert.

Vodní blecha, tato oblíbená potrava akvarijních rybek není blecha, ale malý korýš s rozvětvenými tykadélky jménem perloočka. Lidový název vodní blecha dostala podle toho, že její stavba těla tvarem připomíná blechu a ve vodě "poskakuje".

Rozšířené tvrzení, že vodní blecha používá k pohybu pouze svá tykadélka, je mylné. Vodní blecha se pohybuje pomocí rychlého pohybu hrudních nohou, přičemž se velká tykadélka stahují dozadu, aby nepřekážela. Vodní blecha se živí droboučkou organickou potravou.


Další články

Jak vzniká půda během přírodních procesů.
Kontryhel obecný má statný oddenek.
Jitrocel kopinatý tvoří přízemní růžici.
Jak na blechy u psa a kočky, jak zvířata chránit.
Velká jezera leží na pomezí USA/Kanada a tvoří zde přirozenou hranici.
Vodní hyacint se šíří i po Nilu.
Břečťan obecný roste i v našich lesích.
Durman obecný má laločnatě zubaté listy.
Jezero Winnipeg rozlévá své vody při východním okraji Velkých rovin.
Bazalt je nejběžnější z lávových hornin.
Kráterové jezero (Crater Lake), Oregon dosahuje největší hloubky 589 metrů.
Venkovní břečťan nalézá upletnění při ozelenění fasády.
Tymián obecný aromaticky voní i chutná.
Krakorec nalezneme exteriérech i interiérech.

Vodní blecha je drobný vodní korýš s rozvětvenými tykadélky jménem perloočka.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů