Oko

Kráterové jezero (Crater Lake), Oregon

Kráterové jezero (Crater Lake), Oregon
Kráterové jezero (Crater Lake), Oregon. Obrázek: Wikipedia, autor: Zainubrazvi.

Kráterové jezero (Crater Lake) je svojí hloubkou 589 metrů druhým nejhlubším jezerem v Severní Americe. Kráterové jezero vyplňuje 14 kilometrů širokou kalderu, která má téměř dokonale kruhový tvar. Nad hladinu jezera vystupuje Wizard Island, struskový sopečný kužel, který vyvřel ze dna kaldery. Břehy jezera lemuje pozoruhodná skalní stěna vysoká místy až 650 metrů.

Kaldera je místem komplexu překrývajících se sopek, nazývaného Mount Mazama, který vznikl před 420 000 až 40 000 lety a vybuchl před 6850 lety. Tato erupce patřila k největším v holocénu (posledních 10 000 let). Během tohoto obrovského výbuchu padal sopečný popel až v kanadské Albertě a pyroklastické proudy tekly až do vzdálenosti 65 kilometrů od sopky. Řada lávových dómů, dnes zakratých jezerem, vznikla na dně kaldery několik set let po jejím vzniku.

Kráterové jezero se nachází v nadmořské výšce 1 880 metrů. Tvoří součást národního parku Crater Lake National Park.

Zdrojem jezerní vody, která je proslulá svou čistotou a jasně modrou barvou, je dešť a roztátý sníh. Jezero nemá žádný přítok ani odtok.

Po hladině jezera pluje již více než sto let kmen stromu ve vzpřímené poloze zvaný Old Man of the Lake, který může během krátkého času uplavat značné vzdálenosti.


Další články

Jak vzniká půda v přírodních procesech.
Zatmění Slunce a Měsíce souvisí se vzájemným postavením těchto těles.
Potáplice severní hnízdí na jezerech.
Frýgové žili na území, kde se dnes rozkládá Anatolie.
Zdravý špenát obsahuje vitamíny a ne tolik železa, jak se kdysi tvrdilo.
Planika Menziesova roste převážně na skalnaté půdě.
Typy sopek chrlících lávu.
Stáří Měsíce podle zkoumání hornin.
Co znamená kolo kolem Měsíce zvané koróna.
Mýval severní využívá často komíny jako skrýše.
Velká jezera leží na pomezí USA/Kanada a tvoří zde přirozenou hranici.
Mlok skvrnitý žije především jižní a střední Evrope a v severozápadní Africe.
Iguanodon žil ve svrchní juře až svrchní křídě.
Jezero Fuschlsee je vzdáleno přibližně 350 kilometrů od Prahy.

Kráterové jezero (Crater Lake), které má rozlohu 53 km2, se nachází v jižní části Kaskádového pohoří v kráteru vyhaslé sopky Mazama ve státě Oregon v USA.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů