Oko

Vavřínový prales

Vavřínový prales
Vavřínový prales. Obrázek: Wikipedia, autor: Günter Seggebäing, CC BY-SA 3.0.

Součást Parque Natural de Madeira, který se rozkládá na zhruba patnácti procentech rozlohy ostrova, tvoří vavřínový prales, v němž žije hojnost rostlin a zvířat. Vavřínový prales kdysi pokrýval celý ostrov Madeira a dodnes je útočištěm mnoha původních druhů.

Vavřínový prales se vyznačuje značnou vlhkostí a několik hodin denně jej halí mlžný opar. I to přispívá ke značné pestrosti původní flory a fauny.

Zdejší vavřínový prales hraje také důležitou roli při udržování hydrologické rovnováhy na ostrově.

Rostou zde věkovité stromy, z nich některé dosahují stáří až osmi set let. Když se vavřínový prales vynoří z mlhy, rozzáří se žlutými květy vavřínu azorského a pestrobarevnými květy a bobulemi dalších rostlin.


Další články

Velice tvrdé, pevné, pružné a přitom trvanlivé a vlivům počasí odlávající dřevo teak se používá na výrobu venkovního zahradního nábytku, palub lodí a dalších produktů, které jsou vystavené vlivům počasí.

Dávné keltské písmo bylo patrně etruské.

Sedimentační hornina lupek vznikl usazením vrstev jílovce na dně prehistorického moře.

Francouzská Akvitánie nese název bývalého Akvitánského vévodství.

Pohádková Jeskyně víl v Českém Švýcarsku je pískovcový převis vytváří nad pravým břehem Křinice ve střední části Kyjovského údolí.

Hlodavec pocházející z Východní Afriky rypoš lysý se dožívá velmi dlouhého věku a odolává rakovině. Za pozornost stojí také skutečnost, že rypoš lysý žije v atmosféře, v níž by se jiný savec udusil.

Jakožto žáruvzdorná hmota se šamot používá pro vyzdívky kamen, pecí a dalších výrobků a staveb, které musejí odolávat vysokému žáru.

No, nakonec neuvařil - první člověk ve volném vesmíru.

Runy mají původ v keltské abecedě a připisuje se jim moc věšteb.

Tanky T-92 jsou nízké, pohyblivé, v základní verzi vyzbrojené dělem.

Aktivní uhlí má pórovitou strukturou a velký vnitřní povrch, díky čemuž může adsorbovat široké spektrum látek.

LZ tanky jsou značně velké a dobře vyzbrojené.

Jaký je význam slovního spojení ad hoc.

Lehký frachťák B-7 s přepravní kapacitou 50 metrických tun.

Jantarová komnata proslula i jako osmý div světa. Jantarová komnata je místnost s bohatou nástěnnou výzdobou z jantaru.

Fúzní elektrárna 176 vyrábí elektrickou energii.

Rozlehlý vavřínový prales na ostrově Madeira, jemuž zakroucené větve až šest set let starých stromů dodávají společně s mlhou místu mýtickou atmosféru.

Další články:

Do délky nejméně 651 kilometrů se táhnoucí jeskyně Mammoth-Flint Ridge Cave System jsou nejdelší známý suchý podzemní systém.

Moskvu a Vladivostok na Dálném východě spojující Transsibiřská magistrála je nejdelší železniční trať na světě i hlavní dopravní tepna Ruska.

Chlorofyl neboli listová zeleň slouží rostlinám k fotosyntéze.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů