Oko

Listová zeleň

Listová zeleň
Listová zeleň je obsažena v listech a jehličí rostlin. Obrázek: Wikipedia, autor: Lubor Ferenc.

Pletiva rostlin obsahují, mimo jiné, listovou zeleň neboli chlorofyl.

Listová zeleň je jedinečná látka, díky níž dokážou živé buňky rostlin pohlcovat sluneční záření a využívat jej k výrobě ústrojných sloučenin pomocí procesu fotosyntézy.

Při fotosyntéze se rozkládá oxid uhličitý a vznikají cukry a kyslík, který je z rostlin uvolňován do atmsféry.


Další články

Butan se dodává v láhvích jako palivo pro vařiče a podobné účely.

Adheze, v obecném smyslu přilnavost, je schopnost materiálů spolu na styku dvou povrchů přilnout a být schopny přenosu tečných sil.

Aktivní uhlí má pórovitou strukturou a velký vnitřní povrch, díky čemuž může adsorbovat široké spektrum látek.

Kamenivo je zrnitý materiál určený pro stavební účely.

Uhlovodíkové palivo s čistým hořením dimethylether je také užitečným prekurzorem jiných organických sloučenin a využívá se i jako hnací plyn ve sprejích.

Karbid křemíku se používá jako brusný materiál, při výrobě žáruvzdorných cihel, jako polovodič a někdy jako lacinější náhražka diamantu.

Období uctívání berana a následně býka v keltské kultuře.

Z důvodu obav z poškozování ozónové vrstvy freony je isobutan nahradil v použití jako chladiva, zvláště v chladničkách a mrazničkách pro domácnosti, a jako hnací plyn ve sprejích.

Jaký je význam slovního spojení ad hoc.

Runy mají původ v keltské abecedě a připisuje se jim moc věšteb.

Žralok límcový je primitivní hlubokomořský druh žraloka.

Jantarová komnata proslula i jako osmý div světa. Jantarová komnata je místnost s bohatou nástěnnou výzdobou z jantaru.

Jolana hledaná císařem Peťasem, jeho učednicí Lissiel a robotkou Nikolou.

Velmi tvrdé, pevné, pružné, trvanlivé a vlivům počasí odlávající dřevo teak se používá na výrobu venkovního zahradního nábytku, palub lodí a dalších produktů, které jsou vystavené vlivům počasí.

Kosmická přepravní loď Deepwater je schopná provozu i jako ponorka.

Malá pevnost Terezín je část města nacházející se na pravém břehu řeky Ohře. Malá pevnost je výrazným prvkem Terezín.

Fúzní elektrárna 174 vyrábí elektrickou energii.

Listová zeleň je jedinečná látka, díky níž dokážou živé buňky rostlin pohlcovat sluneční záření a využívat jej k fotosyntéze.

Další články:

Moskvu a Vladivostok na Dálném východě spojující Transsibiřská magistrála je nejdelší železniční trať na světě i hlavní dopravní tepna Ruska.

Damaskování kovů je jemná technika povrchové úpravy vykládáním drobnými destičkami zlata, mědi či stříbra.

Indické město Džódhpur v Rádžasthánu vzniklo na frekventované obchodní cestě do přístavních obchodních center v Gudžarátu.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů