Oko

Jednoděložné a dvouděložné rostliny

Palmy Ceroxylon
Palmy rodu Ceroxylon rostou v kolumbijské části And. Obrázek: Wikipedia, autor: Diegotorquemada.

Jednoděložné rostliny se svou stavbou od rostlin dvouděložných liší. Listy mají hustou souběžnou žilnatinu a ke stonkům přisedají objímavou bází. Stonky vyrůstají z masivních vrcholových pupenů, vytvářejících většinu pletiva, které bude rostlina potřebovat. Pokud se tento pupen oddělí (zanikne, vylomí se) u palmy s jedním kmenem, palma zahyne.

Vodivá pletiva vytvářejí četné cévní svazky, které jsou roztroušené v měkčím základním pletivu. Každý svazek obsahuje silné vláknité buňky a také xylém a floém.

Třebaže dračince a juky (nikoli palmy a pandány) vytvářejí vrstvu kambia přispívající k tloustnutí jejich kmene, tento typ kambia na své vnitřní straně vytváří spíše oddělené cévní svazky než dřevo. Stromovité jednoděložné rostliny jsou podle toho více omezeny co do výšky než dvouděložné rostliny. Jejich konečná výška obvykle nedosahuje ano patnácti metrů s výjimkou několika druhů palem, které dorůstají výšky třiceti metrů a palmy rodu Ceroxylon rostoucí v kolumbijské části And, která údajně dorůstá až 61 metrů.


Další články

Kůže spálená od sluníčka se léčí i několik týdnů.
Přehrada Les Království vypadá jako by vystoupila z pohádky.
Epifytické rostliny rostou na jiných avšak neparazitují.
Starověké řecké divadlo v Epidauru je součást posvátného okrsku boha lékařství Asklépia.
Pekelné doly Svitava na Českolipsku vznikly těžbou písku.
Čím se dá nahradit pšeničná mouka a zvolit si bezpšeničnou variantu.
Užitkové rostliny přispívají k obživě lidstva.
Kudu malý se řadí mezi lesoně.
Solné doly Vělička (Wieliczka), Polsko byly v provozu od 13. století.
Souhvězdí Malý a Velký vůz patří mezi laickou veřejností k známějším.
Mravenečník velký je dobře chráněn proti podrážděným mravencům.
Souhvězdí štíra vrcholí o půlnoci počátkem června.
Kudu velký se vyskytuje v malých skupinách.
Lnice květel je rozšířena v Evropě a Asii.

Jednoděložné rostliny se vyznačují stonky, které druhotně netloustnou. Cévní svazky stonku jsou roztroušené.

Dvouděložné rostliny se člení na vyšší a nižší.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů