Oko

Černé moře

Černé moře
Černé moře a jeho povodí. Obrázek: Wikipedia, autor: Tentotwo.

Černé moře s rozlohu 423 000 kilometrů čtverečních a největší hloubkou 2245 metrů spojuje 750 metrů široký průliv Bospor spojuje s Marmarským mořem, které je Dardanelami dále spojeno se Středozemním mořem. Za součást Černého moře bývá považováno menší Azovské moře, které je s Černým mořem spojeno na severovýchodě Kerčským průlivem. Kolem Černého moře se rozkládají státy Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko a Gruzie. Na severu vybíhá do vod Černého moře poloostrov Krym.

Pobřeží Černého moře lemuje různě široký šelf, podél plochého na severu a západě je šelf širší, podél skalnatého pobřeží je pak šelf úzký. Nejširší je kolem ústí Dunaje. Mírně se sklánějící šelf klesá do hloubek 1800 až 2000 metrů a ve vnitřní části Černého moře se pak nachází plochá pánev s největšími výškovými rozdíly až 400 metrů. V několika prohlubeninách dosahuje hloubka Černého moře i více než 2000 metrů.

Vlivem silného přítoku říční vody se Černé moře vyznačuje nízkou slaností vody, která je průměrně 1,6 až 1,8 %.

Dno Černého moře pokrývají vápenaté jíly, na šelfu leží písečné usazeniny s příměsí vápence ústrojného původu. V jižních částech Černého moře se usazují hrubší písky přinášené řekami. Kolem ústí Dunaje se nacházejí jemné jílovité a prachové usazeniny.

Největšími přístavy v Černém moři jsou Oděsa, Sevastopol, Čornomorsk, Jalta, Novorossijsk, Kerč, Soči, Poti, Trabzon, Batumi, Samsun, Burgas, Varna a Constanta.

Průměrná letní teplota na pobřeží Černého moře se pohybuje mezi 27 až 29 °C. Teplota vody v hlubinách 8,6 až 9,1 °C.


Další články

Model Fiat 1100 E se začal vyrábět v roce 1949.
Pražská kaple sv. Máří Magdalény je kruhová barokní stavba.
Východočeská kaple Zjevení Páně ve Smiřicích byla prohlášena národní kulturní památkou.
Ledovcové Černé jezero na Šumavě zaujímá rozlohu osmnáct hektarů.
Manuka med vyrábí včely z nektaru balmínu metlatého.
Připravený nakládaný zázvor v medu je nejlepší uchovávat v temnu a chladu.
Francouzského krále slunce Ludvíka XIV. známe také díky tomu, že nastolil jednotlivé aspekty svého života jako dvorský rituál.
Blízkovýchodní Mrtvé moře má velice slanou vodu.
Empírový zámek Boskovice stojí ve stejnojmenném městě v Jihomoravském kraji.
Římskoněmecký a český král Václav IV. stál při nástupu k vládě ve stínu svého velkého otce.
Výjimečná osobnost českého krále Karla IV. mu dovolila jako prvnímu z českých vladařů získat císařskou korunu.
Tropické Karibské moře se vyznačuje tyrkysově modrými vodami.
Dýňová bábovka se peče cca 45 minut.
Černé perly vznikají v lagunách.

Černé moře je moře Atlantského oceánu, se kterým je však spojeno pouze prostřednictvím Středozemního moře a dále Marmarského moře, na něž navazuje v oblasti Bosporu.

Články:

Šumavská Hauswaldská kaple se nachází v blízkosti Srní.
Dvoubarevná dýňová bábovka se nakonec pocukruje práškovým cukrem.
Pick-up Fiat Fullback si poradí i s těžším terénem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů