Oko

Zámek Versailles

Zámek Versailles
Zámek Versailles, pohled ze zámecké zahrady. Obrázek: Wikipedia, autor: Versaillespanoraama2.jpg: Samuli Suomi, derivative work: PodracerHH.

Základy zámku Versailles, který lze bezesporu zařadit mezi nejkrásnější zámky na světě, nechal vystavět francouzský král Ludvík XIII. (1601 až 1643), který měl v oblibě lov ve zdejších lesích. Skutečně honosné reprezentativní sídlo však ze zámku Versailles učinil až jeho nástupce Ludvík XIV (1638 až 1715), který pokračoval v započatém díle a vtiskl zámku jeho dnešní podobu a jeden ze symbolů absolutistické monarchie. Zámek byl dokončen v roce 1688.

Zámek Versailles tvoří tyto části: vlevo Jižní křídlo, ve středu Královské nádvoří, vpravo Severní křídlo, úplně vpravo Opera, za Královským nádvořím Mramorové nádvoří obklopené jádrem zámku, které končí Zrcadlovým sálem.

V roce 1979 byl zámek Versailles společně se zámeckým parkem zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.


Další články

Jetel luční koření silným kůlovým kořenem.
Zámek Dymokury stojí rovině severovýchodně od Nymburka.
Rákosník proužkovaný se ozývá cvrčivým "čerrr".
Džoserova pyramida byla postavena jako stupňovitá.
Český král Karel IV. se honosil přízviskem otec vlasti.
Kolo kolem Měsíce může předjímat déšť.
Povrch Měsíce je pokryt jemným regoliem.
Vodní zámek Blatná byl vybudován v průběhu 14. století.
Menkaureova pyramida stojí v egyptské Gíze.
Zámek Boskovice stojí v jihomoravském městečku.
Král Jakub I. Stuart vládl Anglii a Skotsku.
Český král Václav IV. nevládl nejšťastnějším způsobem.
Zámek Čejkovice byl původně templářskou komendou.
Rákosník ostřicový hnízdí v bažinách.

Mnozí přední evropští panovníci se nechali při stavbě svých rezidencí zámkem Versailles inspirovat, například zámky Petrodvorec, Schönbrunn, Eszterháza a řada dalších.

Zámek ve Versailles byl od svého dokončení (s přestávkou za vlády regenta Filipa Orleánskeho) až do Francouzské revoluce v roce 1789) sídlem královského dvora a vlády Francie.

Články:

Zatmění Měsíce a Slunce patří k nejpřitažlivějším kosmickým jevům.
Rákosník zpěvný se živí hmyzem.
Pyramidy v Gíze stojí dnes na okraji městské zástavby.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů