Oko

Ludvík XIV., Král slunce

Ludvík XIV., Král slunce
Ludvík XIV., Král slunce. Autor obrazu: Hyacinthe Rigaud (1659-1743) vytvořil portrét Ludvíka XIV., Krále slunce, v roce 1701.

Výrok, kterým se zapsal do historie: "Stát jsem já," vyřkl francouzský král Ludvík XIV. nazývaný také Král slunce. Narodil se roku 1638, jeho otcem byl francouzský král Ludvík XIII. a matkou Anna Rakouská ze španělské linie Habsburků.

Poté, co Ludvíkovi v roce 1643, kdy mu byly pouhé čtyři roky, zemřel otec, stal se králem Francie. Zprvu vládla místo Ludvíka jeho matka Anna Rakouská spolu s mocným královským rádcem kardinálem Julesem Mazarinem. Po smrti předního francouzského politika kardinála Mazarina převzal Ludvík XIV. ve 23 letech vládu, což ho postavilo do čela nejmocnějšího, nejbohatšího a nejhustěji osídleného státu tehdejší Evropy. Během své 54 let trvající vlády panoval absolutisticky s cílem získat pro Francii výsadní postavení v rámci tehdejšího mocenského udpořádání Evropě.

Ludvík XIV. se zapsal také do dějin architektury, když nechak v roce 1661 vybudovat v blízkosti Paříže královskou rezidenci Versailles.

Král Ludvík XIV. dokázal šlechtice, přirozenou protiváhu trůnu, přinutit, aby se zdržovali u versailleského dvora tím udržoval své potencionální protivníky pod kontrolou. Luxus, kterým se ve Versailles reprezentoval a kterému byli šlechtici nuceni se přizpůsobit, pohlcoval značné sumy peněz a dokázal finančně zruinovat celou řadu šlechticů a způsobit tak jejich větší závislost na královské přízni a rentách.

Král Slunce Ludvík XIV. vládl bez omezení, naslouchal však radám vzdělanců. Vůči králově vládě se nedokázala zformovat účinná opozice a tak mohl postavit svoji osobu do centra veškerého politického i společenského dění v tehdejší Francii. U dvora byl dodržován přesně stanovený ceremoniál, částečně převzatý ze Španělska, kterým se řídil denní program dvora i samotného krále. Veškerá činnost Ludvíka XIV. byla ritualizována a stala se aktem k větší poctě vládce, ať již šlo o povstání při hostinách, na kterých mohly poddaní obdivovat apetit panovníka, anebo o způsob, jakým vstával, oblékal se či ukládal se ke spánku. Při těchto ceremoniích našla šlechta, kterou Ludvík XIV. vytlačil z politiky, nové uplatnění.

Styl vlády Ludvíka XIV. si nacházel napodobovatele po celé tehdejší Evropě. V zahraniční politice sice Král slunce Ludvík XIV. zpočátku zaznamenal úspěchy a stal se rozhodčím v řadě evropských záležitostí, avšak jeho úsilí o posilování Francie brzy narazilo na odpor ostatních evropských států, které vytvořily proti francouzským zájmům spojenectví.

Ve vnitřní politice prosazoval král Ludvík XIV. absolutistický režim. Král panoval z Versailles bez přílišných ohledů na obyvatelstvo.

Ludvík XIV. začal také pracovat na plánu vytvoření samostatné francouzské církve, nezávislé na Vatikánu, což vedlo na jedné straně ke konfliktům s papežem a na druhé straně k potlačování protestantů. Útěk hugenotů po zrušení náboženské tolerance způsobil Francii značné ekonomické škody.

Války, které vedl Ludvík XIV. o falcké dědictví a o španělský trůn, zhoršily ještě více již tak nepříliš dobrou ekonomickou situaci Francie, přičemž přinesly jen malý zahraničně politický zisk.

Francouzský Král slunce Ludvík XIV. zemřel v roce 1715 krátce před dovršením 77. let ve své rezidenci ve Versailles. Svému pravnukovi a následníkovi Ludvíkovi XV. zanechal hospodářsky rozvrácenou a politicky nastabilní zemi.


Další články

Bažant královský se během svého života živí plody a semeny.
Střevlík měděný je i u nás poměrně rozšířený druh.
Český král Karel IV. se honosil přízviskem otec vlasti.
Král Jakub I. Stuart vládl Anglii a Skotsku.
Střevlík kožitý žije v mírném pásu Evropy.
Bažant stříbrný žije v jižní Číně a Indočíně.
Bažant zlatý dorůstá délky 90 až 105 centimetrů.
Český král Václav IV. nevládl nejšťastnějším způsobem.
Velký bariérový útes se táhne 2 500 km podél Austrálie.
Pestrý svět korálových útesů podmořského království.
Brouk střevlík zahradní je typický druh lesních společenstev.
Žďákovský most byl postaven jako poslední nýtovaný most u nás.
Asijský bažant lesklý obývá horské lesy Himálaje.
Chrám Nebes, Peking byl dostavěn během vlády dynastie Ming.

Ludvík XIV., Král slunce, byl francouzský král z rodu Bourbonů, který vládl Francii v letech 1643 až 1715.

Články:

Nejmenší státy světa podle své rozlohy.
Dianin chrám, Valtice je lovecký zámeček.
Potopa světa se vyskytuje v legendách a bájích.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů