Oko

Dianin chrám, Valtice

Dianin chrám, Valtice
Dianin chrám, Valtice. Obrázek: Wikipedia, autor: Herzi Pinki.

Dianin chrám je jeden z loveckých zámečků na území Lednicko-valtického areálu. Klasicistní lovecký zámeček v podobě kamenného římského vítězného oblouku zasvěcený bohyni lovu Dianě nechal vybudovat v roce 1810 nedaleko Valtic Jan I. z Lichtenštejna.

Hlavní fasády Dinanina chrámu jsou bohatě zdobeny reliéfy s antickou mytologií a vnitřek stavby je rozdělen do čtyř podlaží, přičemž první dvě oblouk dělí na dvě části.

Dianin chrám ve Valticích je chráněn jako kulturní památka České republiky.


Další články

Velký čínský průplav spojuje dva veletoky a severní Čínu se středem země.
Antarktida se nalézá na jižní polokouli.
Akvadukt Pont du Gard postavili Římané na začátku 1. století.
Žďákovský most byl postaven jako poslední nýtovaný most u nás.
Vánoční cesmína je velmi dekorativní.
Střevlík měděný je i u nás poměrně rozšířený druh.
Vánoční rostliny nejsou jen vánoční stromek.
Sopky v Antarktidě, ledovém kontinentu.
Chrám Nebes, Peking byl dostavěn během vlády dynastie Ming.
Švýcarský Kapličkový most stojí v alpské oblasti.
Střevlík kožitý žije v mírném pásu Evropy.
Střevlík zlatolesklý žije v listnatých porostech.
Okrasná zlatice zlatý déšť hojně roste v parcích a zahradách.
Brouk střevlík zahradní je typický druh lesních společenstev.

Dianin chrám, Valtice, je klasicistní lovecký zámeček, který nechal postavit roku 1812 Jan I. z Lichtenštejna.

Články:

Nikaragujský průplav je situován ve Střední Americe.
Zlatice převislá má atraktivní dekorativní vzhled.
Zlatice prostřední je silně a vzpřímeně rostoucí keř o výšce dva až tři metry.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů