Oko

Největší draví dinosauři

Giganotosaurus carolinii
Giganotosaurus carolinii v porovnání s velikostí člověka. Obrázek: Wikipedia, autor: Durbed.

Až donedávna byl za největšího dravého dinostaura, který kdy na Zemi žil, považován dvanáct metrů měřící a pět až šest tun vážící Tyrannosaurus rex. Byl to nebezpečný masožravec obývající západní oblast dnešní Severní Ameriky na sklonku éry dinosaurů. Paleontologové však objevili kosti dalších tří gigantických druhů dravých dinosaurů, kteří se stali vážnými kandidáty na titul největšího dinosaura i na titul největšího suchozemského dravce všech dob.

Tito noví uchazeči o pomyslný trůn největšího dravého dinosaura byli vzdálenými příbuznými Tyrannosaura rex, přičemž na naší planetě žili o třicet až čtyřicet milionů let před ním. Zajímavé je, že se mu velice podobali. Největším z nich byl Giganotosaurus, který žil v Severní Americe před sto miliony lety. Argentinský paleontolog Rodolfo Coria, který objevil kompletní zbytky jednoho jedince, odhaduje délku těla Giganotosaura na třináct a půl až čtrnát metrů a jeho hlavu na 1,8 metru. T z něj dělá tvora delšího než Sue, která je s délkou 12,2 metru a délkou lebky 1,5 metru největším známým exemplářem druhu Tyrannosaurus rex.

Dalším nově objeveným dinosauřím gigantem je Carcharodontosaurus, který byl nalezen v roce 1995 na území Maroka. Naši planetu obýval ve stejné době jako o něco větší Giganotosaurus a byl jeho blízkým příbuzným. Nepodařilo se však nalézt celou neporušenou kostru, a tak je k dispozici jen několik lebek, které jsou téměř tak veliké jako u Giganotosaura, a několik roztroušených kostí.

Lépe mají paleontologové zmapovaného třetího giganta, kterým je Acrocanthosaurus, který žil před přibližně sto patnácti až sto deseti miliony let v oblasti od Marylandu po Utah. Měl pravděpodobně lehčí stavbu těla než Tyrannosaurus a jeho lebka byla o patnáct až dvacet tři centimetry kratší.

Rozdíly ve velikosti těchto obřích dinosaurů nehrají pro paleontology velkou roli. Podstatnější jsou rozdíly v jejich kostech. Acrocanthosaurus, Carcharodontosaurus a Giganotosaurus byli navzájem blízce příbuzní. O jejich přesném zařazení do taxonomie dinosaurů se zatím ještě vedou diskuse, ale zjevně patří mezi carnosaury. Do této skupiny patří velcí dvounozí dinosauří predátoři. Naproti tomu Tyrannosaurus rex byl největší a zároveň jeden z nejmladších zástupců coelurosaurů, mezi které patří například i velociraptoři. Na rozdíl od carnosaurů měli coelurosauři tělo přizpůsobeno pro rychlý běh.

Kdybychom se proti proudu času vrátili do času dinosaurů, vypadali by všichni čtyři jmenovaní draví dinosauři navzdory odlišným předkům podobně. Všichni čtyři se pohybovali na dvou silných nohou. Silný ocas jim sloužil k udržování rovnováhy. Přední nohy byly v poměru k tělu malé a tlamu měli plnou strašlivých zubů. Určitý vliv na jejich podobnost měla pravděpodobně genetika. Všichni dinosauří predátoři se totiž vyvinuli ze skupiny malých, po dvou nohou se pohybujících dinosaurů, kteří žili před dvěma sty dvaceti lety. Přední končetiny se specializovaly na chytání kořisti a zadní na běh. Podle jedné teorie bylo zvětšování jejich velikosti reakcí na stále větší kořist, kterou lovili a která se zvětšením velikosti původně před nimi chtěli chránit. Tito predátoři již nikdy nezačali používat přední končetiny k běhu. Se zvětšováním těla se musela změnit rovněž velikost tlamy. S malou tlamou by totiž nemohli lovit větší kořist. A společně se zvětšováním tlamy rostla i velikost celé hlavy. Tito dinosauří obři dosáhli velikostního limitu při délce těla kolem dvanácti metrů. Bylo to pravděpodobně zbůsobeno tím, že jejich klouby a kosti nebyly schopny unést větší hmotnost. Právě kvůli vysoké hmotnosti všichni větší dinosauři, kteří byli býložravci, používali k pohybu všechny čtyři končetiny.

Osud Giganotosaurů a Carcharodontosaurů zůstává nejasný. Jejich příbuzní dominovali v Severní Americe a Africe, ale nikdy již znovu nedosáhli vrcholné velikosti. V Severní Americe vyhynul Acrocanthosaurus přibližně před devadesáti sedmi miliony lety. A tak nakonec celé toto trio dravých dinosaurů nahradil Tyrannosaurus rex. Snad to bylo způsobeno tím, že jeho mozek byl podle některých paleontologů přinejmenším dvakrát tak velký, než měli jeho větší konkurenti v soutěži o titul největšího dravého dinosaura.


Další články

Fenykl obecný se rozšířil z oblasti Středomoří.
Křepelka korunkatá žije v lesích Zadní Indie a Sundských ostrovů.
Kdy žili dinosauři a jak dlouho.
Staroměstská vodárenská věž pochází z 15. století.
Opeření dinosauři byli nalezeni v Číně.
Slovenské ledové jeskyně ukrývají ledové krápníky.
Staroměstské náměstí Praha se rozkládá na ploše více než devět tisíc čtverečních metrů.
Zahrada v červnu si žádá péči.
Zahrada v červenci je čas počínajícího sklízení úrody.
Kdoulovec japonský bývá pěstován pro okrasu.
Pryšec obecný roste především v Evropě.
Křepelka polní má krátké nohy a poměrně dlouhá křídla.
Ocelová Eiffelova věž v Paříži pochází z let 1887 až 1889.
Lokvát japonský dorůstá do výšky až 10 metrů.

Největší dnes známí draví dinosauři byli Acrocanthosaurus, Carcharodontosaurus, Giganotosaurus a Tyrannosaurus rex.

Články:

Náměstí Svatého Marka Benátky činí ve výsledku dojem stavby podle pečlivě promyšleného plánu.
Křepelka kalifornská je všežravý pták.
Křepelka čínská se v Evropě poprvé objevila v roce 1842.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů