Oko

Brslen japonský

Brslen japonský
Brslen japonský. Obrázek: Wikipedia, autor: Silverije.

Brslen japonský je stálezelený keř pocházející z Japonska, Koreje a ostrovů Liukiu.

U nás dosahuje brslen japonský v dospělosti výšky sotva 2 metry. Má vzpřímený vzrůst a tenké, čtyřhranné, tmavě zelené větve s 3 až 7 centimetrů dlouhými, tuhými, kožovitými, obvejčitými až téměř elipsovitými, tupě pilovitými, na líci leskle tmavě zelenými, na rubu trochu světlejšími listy. Kvete v červnu až červenci 5-12četnými, zelenavě bílými květy uspořádanými v úžlabních vrcholících.

Brslen japonský má několik pestrolistých pomaleji rostoucích kultivarů a také několik kultivarů s tmavě zeleným olistěním, například kultivar Macrophyllus s elipsovitými, 5 až 7 centimetrů dlouhými, tmavě zelenými listy, Argenteovariegatus s vejčitými až elipsovitými, zelenými, nepravidelně bíle mramorovanými listy s bílým okrajem a Aureomarginatus s tmavě zeleně ohraničenými, uprostřed nepravidelně světle žlutě a šedozeleně skvrnitými listy.

Brslen japonský a jeho kultivary jsou u nás značně choulostivé. V teplejších oblastech se uplatní jako solitéry, u nás se pěstují především v různých přenosných vegetačních nádobách jako dekorační keře. V zimě se přechovávají ve světlých mrazuprostých místnostech.

Brslen japonský má v oblibě živnou, hlinitou zeminu s dostatkem humusu (nesnáší těžkou, zamokřenou a neprovzdušněnou půdu) a stanoviště chráněné před větry a zimním sluncem.


Další články

Fenykl obecný se rozšířil z oblasti Středomoří.
Paralelní evoluce živých organismů.
Opeření dinosauři byli nalezeni v Číně.
Staroměstská vodárenská věž pochází z 15. století.
Holub skalní dorůstá střední velikosti.
Tomel japonský kaki pochází z Číny a Japonska.
Nejvyšší vodopády světa, kterým výškou dominuje Andělský vodopád.
Ocelová Eiffelova věž v Paříži pochází z let 1887 až 1889.
Pryšec obecný roste především v Evropě.
Lokvát japonský plodí sladké lokváty.
Největší draví dinosauři jsou zároveň největší suchozemští dravci.
Kdoulovec japonský se vyznačuje až 1 metr vysokým vzrůstem.
Niagarské vodopády padají do hloubky 53 metrů.
Kdy žili dinosauři a jak dlouho.

Brslen japonský pochází z Japonska, Koreje a ostrovů Liukiu na východě Asie.

Články:

Pohoří Andy se táhne přes sedm zemí.
Brslen Fortuneův pochází původně z Číny.
Pohoří Kavkaz se rozkládá mezi Černým a Kaspickým mořem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů