Oko

Racek mořský

Racek mořský
Racek mořský (Larus marinus). Obrázek: Wikipedia, autor: Jpbazard Jean-Pierre Bazard.

Racek mořský je největší evropský racek. Hnízdí v koloniích, často společně s racky stříbřitými.

Svrchu je racek stříbřitý černavý, dorůstá velikosti 68 až 79 centimetrů a má velice silný zobák. Potravu si většinou hledá na moři a dokáže pohltit až překvapivě velké ryby. Rád však má i bobule, vejce jiných ptáků a odpadky, loví také myši a králíky.

Racek mořský obývá pobřeží a pobřežní vody severozápadní Evropy, východu Severní Ameriky, v zimě ho můžeme potkat na severoatlantickém pobřeží.

Racka mořského popsal Linné v roce 1758 ve svém díle Systema Naturae.


Další články

Kivi jižní žije na Novém Zélandě a Stewaddově ostrově.
Ježdík obecný klade až 100 tisíc jiker.
Vlk obecný žije na severní polokouli.
Krokodýl mořský se někdy nazývá i názvem krokodýl pobřežní.
Hrad Kokořín byl založen začátkem 14. století.
Delfín obecný plave rychlostí 50 kilometrů v hodině.
Orel mořský má hnědošedý prachový šat.
Grilovaný mořský vlk chutná s plátky brambor.
Kakaovník pravý plodí velká válcovitá semena.
Hrad Šelmberk stojí na skalnatém ostrohu.
Strnad obecný hnízdí 2 až 3 krát ročně.
Hýl obecný hnízdí mnohdy v blízkosti lesních potoků.
Mořské řasy rostou pod hladinou moře.
Hrad Rabí vznikl k ochraně zlatých rýžovišť.

Racek mořský se v České republice vzácně vyskytuje od září do listopadu.

Články:

Mořské národy přišly z neznáma.
Afrodisias leží v dnešní západní Anatolii.
Vydra jižní se živí rybami a dalšími vodními živočichy.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů