Oko

Šťavel kyselý

Šťavel kyselý
Šťavel kyselý (Oxalis acetosella). Obrázek: Wikipedia, autor: André Karwath aka Aka.

Šťavel kyselý je vytrvalá, 5 až 15 centimetrů vysoká bylina s niťovitým a dužnatě šupinatým oddenkem, s lodyhou zcela zakrnělou a s listy proto jen přízemními, dlouze řapíkatými, trojčetnými, složenými z lístků srdčitých, snadno vadnoucích, lysých nebo naspodu roztroušeně chlupatých, na okraji trochu žláznatě brvitých a vespod často načervenalých.

Květy na dlouhých stopkách, jež nesou uprostřed dva malé listeny, jsou složeny z pěti vytrvávajících lístků kališních a pěti bílých a růžově žilkovaných obvejčitých, 10 až 25 mm dlouhých lístků korunních, ozdobených dole žlutou skvrnou a zcela naspodu trochu srostlých. Protože nejsou velikostí shodné, není koruna pravidelná. Tyčinek je 10, a to pět delších a pět kratších, rozestavených tak, že delší se s kratšími střídají a nitky všech jsou naspodu srostlé. Svrchní semeník se skládá z pěti plodolistů a nese pět čnělek, které bývají různě dlouhé, takže jsou kratší než tyčinky nebo asi stejně dlouhé. Pestík se mění za plodu v podlouhlou, asi 10 mm dlouhou tobolku, která puká na hřbetě pouzder a vzniklými postranními skulinkami jsou vymršťována poměrně daleko od mateřské rostliny semena. Šťavel kyselý kvete v dubnu a květnu. Květy se rozevírají mezi 9. až 10. hodinou a zavírají mezi 17. až 18. hodinou a rovněž před deštěm. Jejich stopky se přitom ohýbají dolů, takže květ je chráněn před vlhkostí. Rovněž jednotlivé lístky se skládají podle střední žilky a ještě i řapíčky ohýbají dolů, takže se spodními stranami dotýkají.

Šťavel kyselý roste hojně ve starých a humusových lesích, v křovinách a v sutích na stinných místech z nížiny až do hor. Obvykle tvoří rozsáhlé porosty. Je rozšířen téměř v celém mírném pásu severní polokoule a také v severní Africe.

Šťavel kyselý je rostlina dosti prudce jedovatá, působí škodlivě na ledviny.


Další články

Mrtvé moře má velice slanou vodu.

Poušť Atacama nebyla vždy suchým územím.

Slovenské ledové jeskyně z nichž některé jsou přístupné.

Sysel obecný přespává zimu v norách.

Krutihlav obecný má zbarvení podobné rozpraskané kůře.

Rossovo moře zasahuje hluboko do Antarktidy.

Ostrov Poveglia nalezneme mezi Benátkami a ostrovem Lido.

Datlovník obecný se pěstuje ve sklenících.

Ostrov Bali leží mezi Jávou a Lombokem.

Polévka z kyselého mléka a brambor.

Ostrov Aldabra vypadá jako z pohádky.

Špička obecná se hodí do polévky.

Svitky od Mrtvého moře byly nalezeny v roce 1947.

Vodní elektrárna Mohelno je umístěn přímo v tělese hráze Vodní nádrže Mohelno.

Ostrov Martinik patří k nejpůvabnějším místům Malých Antil.

Šťavel kyselý je lesní rostlina řazená do čeledi šťavelovité (Oxalidaceae).

Články:

Kyselé deště a oteplování klimatu.

Vlaštovičník větší pochází z oblasti Středomoří.

Prskavec větší se řadí do čeledi střevlíků.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů