Oko

Znečištěné moře

Moře znečištěné pevným odpadem
Moře znečištěné pevným odpadem v zálivu Minimata v Japonsku. Obrázek: Wikipedia, autor: Stephen Codrington.

Oceány představují největší skládku na světě. Pouze Severní moře, které ve srovnání s Atlantickým oceánem a Pacifikem představuje pouhou louži, ročně spolyká ohromné množství splašků, miliony tun odpadu z čističek a desetitisíce tun těžkých kovů. Šest tisíc vrtných plošin a ropu přepravující tankery znečišťují světová moře miliony tun ropy ročně.

Z každého amerického města s pěti miliony obyvatel unikne každý rok do řek (a jimi pak do moře) tolik ropy a olejů jako při havárii tankeru Exxon Valdez u aljašských břehů v roce 1989. Na dně oceánů rezivějí desítky jaderných reaktorů, především u sibiřských břehů. Ruské atomové ledoborce a vojenská plavidla po léta ukládaly vyhořelé palivo do mořských hlubin. Do Tichého oceánu bylo pouhých třicet mil od San Francisca potopeno 47 500 sudů s plutoniem, cesiem a rtutí. V letech 1992 až 1997 se jenom u švédských břehů posbíralo 254 721 pytů plovoucího odpadu. A podobný výčet by mohl pokračovat ještě dlouho.


Další články

Český král Karel IV. byl synem českého krále Jana Lucemburského.
Francouzské Antily leží v Karibiku.
Chuť se rozvíjí ve velmi raném věku.
Skotský a anglický král Jakub I. Stuart byl synem královny Marie Stuartovny.
Město Chicago má vlastní osobitý směr.
Vosík francouzský staví malé hnízdo.
Francouzský buldoček je v módě, má kouzelně vážný pohled.
Český král Václav IV. vládl na počátku patnáctého století.
Jak vnímáme chuť s různou intenzitou.
Indiáni Algonkinové pocházejí z jihovýchodní Kanady.
Vodní zámek Blatná byl postaven ve 14. století.
Malíři Indiánů byli uchváceni volným životem Indiánů.
Francouzský hruškový koláč se peče 40 až 45 minut.
Digitální kino má své výhody.
Mrtvé moře dnes vysychá.

Jen Severní moře ročně spolyká miliony tun odpadu. Z každého amerického města s pěti miliony obyvatel unikne každý rok do moře tolik ropy a olejů, jako uniklo při havárii tankeru Exxon Valdez.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů