Oko

Záporožští kozáci

Záporožští kozáci
Záporožští kozáci v 19. století.

Kozáci jsou všeobecně proslulí jako elitní jednotky ruské a sovětské armády sloužící při ochraně hranic. Někdy mělo dokonce slovo kozák význam vojáka všeobecně. Oddíly kozáků se začaly formovat v 16. století v jihoruských stepích jako obrana usazujících se kočovných kmenů proti útokům dalších kočovníků a také proti rozpínavosti polské šlechty.

Časem se z kozáků zformovalo vojsko chránící hranice ruského impéria, za což jim car udělil jisté výsady, především svobodu.

První se zformovali kozáci donští. Dále vznikli kozáci volžští, amurští, ussurijští a další. Svým původem se liší pouze kozáci kubánští, které tvoří Záporožští kozáci přesídlení ze Záporoží, kde původně bojovali proti Polákům a německým rytířům. V roce 1709 nechal Petr Veliký zničit Záporožskou Seč za to, že se záporožští kozáci přidali na stranu švédského krále Karla XII. Zbytek Záporožských kozáků se uchýlil na území Krymského chanátu, kde však zažívali mnoho ústrků ze strany Tatarů a po smrti Petra Velikého se vrátili zpět do Ruska. Účastnili se pak bojů proti polské šlechtě, dokonce i poté, co Kateřina Veliká uzavřela s Polskem mír. Nakonec tato panovnice nechala Záporožské kozáky přesídlit na Kubáň, kde je využila proti Turkům.

Během občanské války se velká část kozáků postavila na stranu bílých, což pro ně po vítězství bolševíků přineslo trpké plody. Zbyli jen ti kozáci, kteří pod velením Buďonského bojovali na straně bolševiků.

Slovo kozák má původ v tatarském slově kazak, které znamená svobodný válečník. Velitel kozáků má titul ataman, nižší důstojníci jsou esaulové. U kozáků na Ukrajině se atamanovi říkalo hejtman.

Původní sídla kozáků jsou v povodích Donu a Dněpru na území dnešní Ukrajiny. Záporožská Seč stála na 12 kilometrů dlouhém a 2,5 kilometru širokém ostrově Chorticja uprostřed řeky Dněpru. Ostrov, který je řazen k "sedmi divům Ukrajiny" se nachází na území města Záporoží ve stejnojmenné oblasti Ukrajiny.


Další články

Svatý grál obklopuje celá řada legend.
Opel Mokka nezapomíná na pohodlí posádky.
Český král Václav IV vládl v turbulentní době.
Zámek Malá Skála je veřejnosti nepřístupný.
Rozhledna na Signálu skýtá za dobré viditelnosti pohled i na Králický Sněžník.
Francouzské Antily leží v Karibiku.
Rozhledna Děd u Berouna poskytuje pohled na křivoklátské lesy.
Vosík francouzský staví malé hnízdo.
Svatý Václav se stal symbolem české státnosti.
Rozhledna Klínovec byla postavena v roce 1884.
Opel Doktorwagen 4/8 PS se prosadil na tehdejším německém automobilovém trhu.
Francouzský buldoček je v módě, má kouzelně vážný pohled.
Zámek Benešov nad Ploučnicí zahrnuje také volně přístupný park.
Rozhledna Štěpánka Příchovice stojí v okrese Jablonec nad Nisou.
Zámek Bezdružice byl v letech 1999 až 2015 opraven.

Záporožští kozáci žili v povodích řek Donu a Dněpru na území dnešní Ukrajiny.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů