Oko

Svatý Václav

Svatý Václav
Svatý Václav na Votivním obraze Jana Očka.

Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých světců, patron české země, který sehrál důležitou úlohu při emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci tehdejší Evropy.

Vznik svatováclavského kultu se datuje již do prvních let po světcově smrti a přihlásil se k němu i zosnovatel vraždy, bratr Boleslav. Kníže Václav prý byl vzdělaný, zbožný a horlivě pečoval o upevnění křesťanské víry v zemi. Konal také četné skutky milosrdenství. Od počátku také vznikaly legendy o jeho životě. Za nejstarší bývá považována První staroslověnská legenda. Už před rokem 976 vznikla i latinská Crescente fide christiana, krátce poté Gumpoldova legenda a koncem 10. století Kristánova legenda. Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve.

Podobu Svatého Václava zpodobňuje mnoho uměleckých děl. Z mnoha dalších jmenujem sochu ve Staré Boleslavi, ve svatovítském chrámu nebo známá jezdecká socha na Václavském máměstí v Praze. Jedná se však o umělecké představy tvůrců, protože skutečná podobu Svatého Václava není známa a nejistota v identifikaci ostatků ani neumožňuje její rekonstrukci.


Další články

Svatý grál obklopuje celá řada legend.
Francouzský hruškový koláč se peče 40 až 45 minut.
Kočka slaništní má krátkou a širokou hlavu.
Pobřeží Amalfi v Kampánii.
Vosík francouzský staví malé hnízdo.
Francouzské Antily leží v Karibiku.
Český král Václav IV vládl v turbulentní době.
Francouzský buldoček je v módě, má kouzelně vážný pohled.
Kočka rybářská žije ve vodním prostředí.
Klifové skalnaté pobřeží kypí životem.
Mrtvé moře dnes vysychá.
Moře znečištěné lidskou činností.
Proč je kočka mlsná, jen tak něco nesní.
Baltské pobřeží Polsko se táhne v délce 525 kilometrů.
Černá kočka přes cestu přináší údajně smůlu.

Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935, případně 929) byl za svého života český kníže a světec, který se po své smrti stal hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české státnosti.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů