Oko

Melafyry

Melafyr
Melafyr v terénu. Obrázek: Wikipedia, autor: unknown, uploaded by User:Helix84.

Vyvřelé horniny melafyry tvoří v permokarbonském útvaru prvohor po celém Podkrkonoší táhlá návrší a hřbety, od Ještědu přes Kozákov naJilemnicko, Semilsko, Lomnicko, Novopacko až po okolí Broumova. Vzácně mají tvar ložních žil, například v okolí Libštátu. Jsou známé především jako naleziště podkrkonošských drahých kamenů, mezi něž počítáme barevné odrůdy krystalovaného křemene a chalcedonu.

Melafyr, podobně jako diabas a čedič, vznikl z gabrového magmatu, a proto má i podobné nerostné složení. Jako jemnozrnná až středně zrnitá vyvřelá hornina je složen převážně ze zásaditých trojklonných živců a z pyroxenů, především augitu, obsahuje však také zrna olivínu, někdy sopečné sklo, zrnka ilmenitu a prášek magnetitu. Pod mikroskopem lze rozeznat i zajímavou strukturu horniny, která bývá nejen zrnitá, nýbrž i porfyrická. Melafyry jsou masivní, u nás často mandlovcovité horniny, obvykle šedozelené, tmavošedé nebo červenohnědé barvy.

Melafyrové mandlovce se tvořily v povrchových částech na sopečné plyny bohatých příkrovů. Tuhnutím lávy plyny unikaly a zanechaly v hornině prázdné dutiny, tvarem podobné mandlím, většinou menší, vzácně až půlmetrové. Tyto dutiny se později vyplnily teplými roztoky, z nichž někdy vykrystalovaly odrůdy zbarveného krystalovaného křemene (ametyst, záhněda) nebo čistý křišťál, častěji však chalcedon a četné jemně proužkované a pestře zbarvené acháty. Trhliny melafyrů byly vyplněny směsí chalcedonu s křemenem, zbarvenou chloritickými nebo železitými barvivy (hnědelem, krevelem), z nichž se vytvořily známé a stále hledané jaspisy.

Nerosty vyplňující dutiny bývají často obaleny zeleným chloritem a při rozvětrávání melafyrových mandlovců se uvolňují. Protože však samy odolávají větrání, dostávají se do svahových sutí nebo do náplavů potoků a řek, kde je nacházíme roztroušeny, u nás například v náplavech Labe, Cidliny, Sázavy a jejich přítoků.

Na Slovensku se melafyrové mandlovce vyskytují v Nízkých Tatrách a v Malých Karpatech.

Ve světe jsou naleziště podobných křemenných polodrahokamů v Indii a jižní Brazílii.


Další články

Miniskalky v truhlíku před východními a západními okny.
Kontryhel obecný roste i v Grónsku.
Viktoriiny vodopády na řece Zambezi.
Vodopád Risco bývá startovní bod pěší turistiky.
Kořeny fenyklu obecného sahají do Středomoří.
Charakteristikou vosíka francouzského je malé hnízdo.
Pryšec obecný je plevelná bylina.
Francouzské Antily leží v Karibiku.
Bedrník obecný je u nás hojný.
Vodopád Gullfoss pojímá na jaře značné množství vody.
Rozhlednu Klínovec postavili její tvůrci v roce 1884.
Rosomák sibiřský má pověst zuřivého a silného zvířete.
Vodopády Iguacu leží na argentinsko-brazilské hranici.
Francouzský buldoček je v módě, má kouzelně vážný pohled.
Kozorožec sibiřský v Mongolsku, kde žije v hornatých regionech.

Melafyry jsou výlevná vyvřelé horniny bazaltového až andezitového složení pocházející z období karbonu až triasu šedočerné barvy, melafyrové mandlovce barvy spíše červenohnědé.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů