Oko

Martináč hruškový

Martináč hruškový
Martináč hruškový (Saturnia pyri). Obrázek: Wikipedia, autor: DavePowell21.

Martináč hruškový je s rozpětím křídel 11 až 14 centimetrů náš největší noční motýl.

Martináč hruškový žije v jižní, jihovýchodní a částečně i střední Evropě, Malé Asii, Arménii a Íránu. U nás se vyskytuje nehojně na jihu Moravy. Na Slovensku obývá jižní část země. V některých letech proniká podél řek i severněji. V Čechách se dosud místy udržel v Polabí (okolí Kolína, Rožďalovic...).

Dospělí motýli se líhnou v květnu, výjimečně začátkem června, a žijí jen několik dní. Jejich ústní ústrojí a střevo jsou zakrnělé, takže nemohou přijímat potravu. Samci mají výrazně hřebenitá tykadla, která jsou sídlem velmi jemného čichu, kterým dokáží vyhledat samičku na vzdálenost několika kilometrů. Oplozená samička klade vajíčka ve skupinách na různé dřeviny, především na růžovité (ovocné stromy, hloh, trnku) a na jasan. Housenky jsou zprvu tmavě zbarvené, později zelené, a po čtyřech stadiích se zapřádají do hruškovitého zámotku a kuklí se v něm. Na předním (užším) konci je zámotek otevřen okrouhlým hrdlem se zdvojeným okrajem; vnitřní okraj tvoří kužel tuhých vláken, která se směrem ven svírají na způsob vrše, takže zabraňují vniknutí čehokoli dovnitř zámotku. Při líhnutí se však motýl snadno protlačí otvorem ze zámotku ven. Martináč hruškový má jednu generaci za rok, přezimuje jako kukla.

Jak motýli, tak housenky martináče hruškového se pro svou nápadnost stávají snadno získatelnými objekty zájmu amatérských sběratelů, housenky navíc bývají v sadech z neznalosti hubeny hubeny, protože sadaři se domnívají, že jsou škodlivé. Motýli se též stávají obětí silných světelných zdrojů. Nejzávažnějším nebozpečím je však pro něj ničení biotopů a chemizace. Pro svoji vzácnost a lokální výskyt si martináč hruškový zasluhuje ochranu.


Další články

Miniskalky v truhlíku před východními a západními okny.
Francouzský buldoček je v módě, má kouzelně vážný pohled.
Kozorožec sibiřský v Mongolsku, kde žije v hornatých regionech.
Michael Thonet vytvořil židle z ohýbaného dřeva, pro kterou se ujalo pojmenování thonetka.
Kontryhel obecný roste i v Grónsku.
Vodopády Iguacu leží na argentinsko-brazilské hranici.
Francouzské Antily leží v Karibiku.
Martináč habrový má zakrnělý sosák.
Židle tvoří součást bytů i kanceláří.
Martináč bukový je zbarven hnědě.
Kořeny fenyklu obecného sahají do Středomoří.
Charakteristikou vosíka francouzského je malé hnízdo.
Pryšec obecný je plevelná bylina.
Bedrník obecný je u nás hojný.
Rosomák sibiřský má pověst zuřivého a silného zvířete.

Martináč hruškový se často vyskytuje v zeměpisných oblastech Znojemska na stromech trnky, meruňky a jasanu v době zrání jejich plodů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů