Oko

Proč na podzim opadává ze stromů listí

Proč na podzim opadává ze stromů listí
Proč na podzim opadává ze stromů listí. Obrázek: Wikipedia, autor: Joel.

Když na podzim opadává ze stromů listí, je to jev natolik nápadný a providelně se každý rok opakující, že po něm byl pjmenován jeden z podzimních měsíců. V souvislosti s tím to dějem se nabízí otázka, proč na podzim opadává ze stromů listí.

Hlavní důvod, proč stromům každoročně na podzim opadává listí není udržení vnitřního tepla, což by se mohlo na první pohled nabízet jako odpověď, nýbrž uchování vlhkosti. Široké listy listnatých stromů mírného klimatického pásma mají značné povrchové plochy a vypařováním z nich uniká do okolního ovzduší značné množství vody. V zimě, když zamrzne půda, ustane zásobování kořenů stromu vláhou a uchování vody se pro strom stane prvořadou záležitostí. Kdyby si totiž listnaté stromy přes zimu ponechaly listy, mohly by úplně uschnout.

Naopak z jehličnatých stromů jehličí neopadává, protože to má mnohem menší povrch a odpařování vody je z nich daleko nižší. Během teplejších zimních dní pak v jehličí probíhá fotosyntéza, což zlepšuje životaschopnost jehličnatých stromů.

Jak opadávání listí ze stromů probíhá? Signálem pro zahájení celého procesu je zkracování délky dne a ochlazování, když poměr denního světla, tmy a chladu dosáhne určitého bodu, je to pro strom signál pro vytvoření přehrádky zvláštních korkových buněk v místech, kde je řapík listu připojen k větvi. List pomalu odomírá, protože byl izolován od cévních svazků. Spoj se oslabuje, až list ze stromu odpadne.

V oblastech, kde se střídá období sucha a dešťů namísto období léta a zimy, opadává ze stromů listí na začátku období sucha.


Další články

Pyramidy v Gíze jsou považovány za první div světa.
Ptačí krmítko chrání krmení před povětrnostními vlivy.
Ptačí hnízda jsou značně variabilní.
Opel Mokka nezapomíná ani na pohodlí posádky.
Jeřáb ptačí nemá příliš kvalitní dřevo.
Lahvové stromy rostly v ústí Senegalu.
Ptačí peří je tvořeno keratinem.
Město Kinsale dýchá svou dlouhou a bohatou historií.
Menkaureova pyramida dosahuje výšky 66 metrů.
Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou v hlavní roli hereckého obsazení, která filmu propůjčila svůj půvab.
Opel Doktorwagen 4/8 PS měl prodejní úspěch, který umožnil další rozvoj firmy.
Jehličnaté stromy českých lesů.
Opel Super 6 byl vyráběn jako dvou nebo čtyřdveřový vůz.
Einsteinův kříž vzniká působením gravitační čočky.

Proč na podzim opadává ze stromů listí? Listy stromů mají velké povrchové plochy, ze kterých vypařováním uniká do okolí značné množství vlhkosti.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů