Oko

Plameňák růžový

Plameňák růžový
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus). Obrázek: Wikipedia, autor: Elgollimoh.

Plameňák růžový má dlouhý tenký krk a nohy, které jsou pokryté silnou kůží odolnou proti slané nebo alkalické vodě.

Zbarvení peří plameňáka růžového se pohybuje od bílé přes růžovou až po červenou barvu, letky na křídlech jsou černé. Typickým znakem tohoto plameňáka je velký načervenale růžový zobák s černou špičkou, v němž se nachází drobné lamely, na kterých se zachytává potrava, kterou tvoří jak živočišný, tak rostlinný plankton.

Kolonie plameňáků růžových mohou čítat až několik tisíc jedinců a nachází se převážně ve východní Africe. Mimo dobu hnízdění nejsou tito ptáci vázáni na jednu oblast, avšak migrují na vzdálenost až tisíců kilometrů. Přelétají především během noci a dokážou přitom vyvinout rychlost až 60 kilometrů v hodině. K jejich predátorům patří především čápi marabu, orli a paviáni. Živí se převážně sinicemi, vodními rostlinami, semeny, ale i drobnými živočichy, například krabi nebo měkkýši.

Plameňák růžový žije na území Afriky, Madagaskaru, jihozápadní Asie včetně Turecka, jižní Asie (pobřežní regiony Indie), Kazachstánu, a jižní Evropy.


Další články

Pyramidy v Gíze jsou považovány za první div světa.
Koráb pouště se nazývá velbloud.
Mercalliho stupnice je subjektivní a závisí na pozorovateli.
Velká jezera na pomezí USA/Kanada obsahují největší zásobu sladké vody na Zemi.
Menkaureova pyramida dosahuje výšky 66 metrů.
Jezera mrtvá, léčivá a podivuhodná na různých místech světa.
Poušť Gobi se čínsky nazývá Ša-mo.
Komořanské jezero zaniklo v důsledku těžby uhlí.
Hibernace žab jim umožňuje překonat nepříznivé klimatické podmínky.
Hrad Aueršperk je dnes již pouze zřícenina.
Technické normy DIN ovlivňují náš každodenní život, ať už se nám to líbí nebo ne.
Kamencové jezero Chomutov poskytuje v létě osvěžení.
Bible kralická nese jméno podle místa vytištění.
Růže pouště roste v Keni.

Plameňák růžový je středně velký pták řazený do čeledi plameňákovití (Phoenicopteridae).

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů