Oko

Ištařina brána

Ištařina brána
Ištařina brána v Pergamském muzeu v Berlíně. Obrázek: Wikipedia, autor: User:Hahaha.

Ištařina brána byla postavena v 6. století př. n. l. ve starověkém Babylonu na příkaz krále Nabukadnesara II. na místě severního vstupu do města. Modře glazovanými cihlami s nízkým reliéfem pokrytá Ištařina brána byla zasvěcena babylonské bohyni plodnosti, lásky a války Ištar byla součástí takzvané procesní cesty.

Počátkem 20. století byla Ištařina brána zrekonstruována v Pergamonském muzeu v Berlíně. Některé části, které byly při rekonstrukci použity, jsou zachovalé originály. Na výšku měří Ištařina brána 14 metrů a je 30 metrů široká.


Další články

Pyramidy v Gíze jsou považovány za první div světa.
Orel východní zimuje v Koreji a Japonsku.
Konitrud lékařský je nevysoká bylina.
Malá Pravčická brána je pískovcový útvar.
Orel mořský je částečně tažný.
Chinovník lékařský dorůstá výšky až 20 metrů.
Menkaureova pyramida dosahuje výšky 66 metrů.
Zemské jádro tvoří především železo a nikl.
Pravčická brána je skalní most.
Orel skalní má bílou skvrnu na spodní straně křídel.
Zemské tektonické desky se neustále pohybují.
Orel volavý je tažný druh.
Virové choroby rostlin přenášejí z velké části mšice.
Brutnák lékařský roste i jako plevel.

Ištařina brána byla v Pergamském muzeu v Berlíně během 30. let 20. století rekonstruována na podkladě výsledků výzkumů vedených na počátku dvacátého století německým archeologem Robertem Koldeweyem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů