Oko

Vnitřní struktura kovů

Vnitřní strukturu kovů tvoří kovová mřížka
Kovová mřížka železa. Obrázek: Wikipedia, autor: Solid State. Tento obrázek chemického vzorce je nevhodný pro autorskoprávní ochranu, a proto je uvolněn jako volné dílo, protože obsahuje pouze informace, které jsou všeobecným vlastnictvím a neobsahuje žádné známky autorství.

Jaká je vnitřní struktura kovů?

Atomy kovů se shlukují do pravidelného tvaru, který chemici nazývají kovovou mřížkou. V této kovové mřížce jsou k sobě atomy velmi těsně stlačeny. To je činí neobyčejně tvrdými, a proto mají některé kovy vysoké body tání a při pokojové teplotě jsou většinou pevné.

Moře elektronů obklopující mřížku způsobuje některé užitečné vlastnosti kovů. Elektrony mohou přenášet teplo a elektrickou energii. Jelikož každý elektron se může volně pohybovat, může také snadno narážet do jiných elektronů, a přenášet tak na ně energii. To znamená, že teplo nebo elektrický proud kovem proudí velmi ochotně a rychle. Díky této schopnosti řadí chemici kovy mezi výborné tepelné i elektrické vodiče.


Další články

Pyramidy v Gíze jsou považovány za první div světa.
Historické opevnění Josefov obepíná jádro města.
Krokodýl čelnatý obývá menší řeky v Africe.
Vzácné kovy a polokovy se používají i v moderní technice.
Historické vlaky s luxusními dobovými vagony vozí po indických želenicích turisty.
Historické zemědělské stroje usnadňovaly ve svých dobách práce v zemědělství.
Koliha velká je vybavena dlouhým ohnutým zobákem.
Krokodýl siamský je ve volné přírodě již téměř vyhynulý.
Tamaryšek africký dorůstá výšky šesti metrů.
Bible kralická nese jméno podle místa vytištění.
Symboly kovů v záznamech středověkých alchymistů, kteří byli předchůdci dnešních chemiků.
Krokodýl nilský žije v afrických řekách.
Menkaureova pyramida dosahuje výšky 66 metrů.
Krokodýl mořský dorůstá délky až více než 8 metrů.

Jaká je vnitřní struktura kovů? Atomy kovů se shlukují do pravidelného tvaru, který se nazývá kovová mřížka.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů