Oko

Historické opevnění Josefov

Historické opevnění Josefov
Historické opevnění Josefov, letecký pohled. Obrázek: Wikipedia, autor: Karelj.

Historické opevnění obepíná jádro dnešního města Josefov. Hlavním architektem opevnění, které obepínalo tehdejší pevnostní město, byl francouz v rakouských císařských službách Claude-Benoit Duhamel de Querlonde, který vycházel z myšlenek nejslavnějšího autora barokních pevností markýze de Vauban. Pevnost Josefov, která byla vybudována z rozhodnutí císaře Josefa II., se rozkládá na ploše 266 hektarů.

Historické opevnění, které obepíná město Josefov uvnitř, je tvořeno osmi bastiony, což jsou pětiboké opevněné útvary. Ty jsou doplněny kontraeskarpy, tedy obvodovými zdmi, které jsou z druhé strany obvodového příkopu. Obranu před bastiony zesilují ještě raveliny.

V podzemí se nacházelo na čtyřicet pět kilometrů chodeb, které byly nanejvýš 175 centimetrů vysoké. Kdyby do nich vkročil pruský voják s vysokou čepicí na hlavě, musel by sklonit hlavu a i díky tomu by se dal snáze zneškodnit. Rakouská armáda pro službu zde vybírala pouze vojáky, kteří měřili nanejvýše 170 centimetrů.


Další články

Pyramidy v Gíze jsou považovány za první div světa.
Koliha velká je vybavena dlouhým ohnutým zobákem.
Velká jezera USA/Kanada odvodňuje řeka svatého Vavřince.
Menkaureova pyramida dosahuje výšky 66 metrů.
Papoušík fischerův (Agapornis fischeri) dorůstá velikosti 15 centimetrů.
Papoušík škraboškový žije v Tanzanii.
Historické zemědělské stroje usnadňovaly ve svých dobách práce v zemědělství.
Ironsides si získali respekt díky své disciplině.
Bible kralická nese jméno podle místa vytištění.
Brněnské historické tramvaje s parní tramvají jako nejstarším dodnes pojízdným exponátem.
Papoušík růžohrdlý obývá jihozápadní Afriku.
Velká rudá skvrna se zmenšuje.
Historické vlaky s luxusními dobovými vagony vozí po indických želenicích turisty.
Stavba pevnosti Josefov ve východních Čechách.

Historické opevnění východočeského města Josefov vybudováno na obranu severní hranice v 80. až 90. letech 18. století na příkaz císaře Josefa II.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů