Oko

Vznik a vývoj života na Zemi

Černé kuřáky mohly vytvořit podmínky vhodné pro vznik života na Zemi
Tzv. černé kuřáky vytváří specifické prostředí, ve kterém podle některých badatelů mohlo dojít ke vzniku života a vzniknout zde první živé organismy. Obrázek: Wikipedia, autor: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration.

Ke vzniku života na Zemi došlo v pravěkém moři, kde se začaly před 3,5 miliardami let vyvíjet první živé organismy. Podle jedné z teorií k tomu došlo v prostředí tzv. černých kuřáků.

Mezi první živé organismy patřily vodní řasy.

Rostliny a některé druhy hmyzu se objevily na souši před přibližně 400 miliony lety.

Těla některých druhů ryb se měnila, zvětšovala a vyvíjela se jim kostra. Některé druhy ryb začaly používat ploutve, aby se dokázaly dostat z vody na souš. Postupně se z nich vyvinuli obojživelníci, kteří mohou žít ve vodě i na souši.

Před zhruba 280 miliony let se z některých obojživelníků vyvinuli suchozemští plazi a z plazů později i na jedné straně dinosauři, v další vývojové větvi pak savci. Plazi jako byl například pterosaurus, mohli dokonce i létat. Z dinosaurů se později vyvinuli další živočichové se schopností letu - ptáci.

V době jejich největšího rozkvětu žilo na Zemi velké množství rozmanitých druhů dinosaurů. Někteří z nich byli obrovští, například brachiosaurus dosahoval velikosti pěti slonů a tyranosauru byl jedním z největších masožravců, jací kdy žili. Mnoho dalších bylo velkých jen jako pes nebo kočka.

Poslední dinosauři vyhynuli před přibližně 65 miliony lety. Podle některých z teorií byl příčinou jejich vyhynutí dopad obřího meteoritu na povrvh planety Země, následné ochlazení a úbytek potravy.

Vyhynutí dinosaurů uvolnilo prostor pro rozvoj savců, včetně člověka.


Další články

Mořské řasy byly mezi prvními organismy, které na Zemi vznikly.
Růže galská má dlouhé plazivé podzemní kmeny.
Růže trnitá kvete mléčně bílými květy.
Růže svraskalá se šíří v severní Evropě.
Růže alpská dorůstá výšky 0,5 až 2 metry.
Pincgavský skot se chová především v Solnohradsku.
Transpirace a osmóza u rostlin zahájí řetězovou reakci.
Sladkovodní řasy znali již starověcí Číňané a Japonci.
Vánoční rostliny jsou symbol vítězství nad zimním spánkem.
Osoblažka je poslední úzkokolejka v ČR s běžným provozem.
Budova ČYK (Český Yacht Klub) Praha Podolí je chráněná kulturní památka.
Jerseyský skot získal jméno podle ostrova Jersey.
Vznik ropy jak k němu mohlo dojít podle různých teorií.
Pěstování pokojových rostlin vyžaduje znalosti.

Vznik a vývoj života na Zemi dal vzniknout mnoha rozmanitým formám a tvarům organismů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů