Oko

Transpirace a osmóza u rostlin

Transpirace a osmóza u rostlin
Transpirace a osmóza u rostlin. Obrázek: Wikipedia, autor: Leo Michels.

Transpirace je odpařování vody z listů rostlin. Zároveň s odpařováním je voda nasávána kořeny kořeny a tím doplňována. Tento jev se nazývá transpirační proud. Voda proudí v rostlině pomocí osmózy.

Osmóza je pronikání vody z méně koncentrovaného prostředí do koncentrovanějšího. Voda je v rostlinných buňkách přítomna jako slabý roztok solí. Když se voda v listech odpaří, roztok se v listových buňkách stane koncentrovanějším, takže do nich začne proudit voda z okolních buněk. Tím začne řetězová reakce ve všech buňkách rostliny.


Další články

Chianský skot (chianina) je plemeno masné.
Růže trnitá kvete mléčně bílými květy.
Růže alpská dorůstá výšky 0,5 až 2 metry.
Pincgavský skot se chová především v Solnohradsku.
Corylus avellana Contorta byl objeven ve Frocesteru v Anglii.
Osoblažka je poslední úzkokolejka v ČR s běžným provozem.
Vánoční rostliny jsou symbol vítězství nad zimním spánkem.
Budova ČYK (Český Yacht Klub) Praha Podolí je chráněná kulturní památka.
Jerseyský skot získal jméno podle ostrova Jersey.
Zvýšená plynatost postihne čas od času každého.
Švýcarský hnědý skot se hojně vyváží.
Růže svraskalá se šíří v severní Evropě.
Pěstování pokojových rostlin vyžaduje znalosti.
Růže galská má dlouhé plazivé podzemní kmeny.

Transpirace je výdej vody povrchem rostliny, obvykle listem, který je ukončení transpiračního proudu, kterým je za pomoci osmózy vedena voda z kořenů rostliny do listů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů