Oko

Ptáci jihoamerických pralesů

Kolibřík poustevník
Kolibřík poustevník (Phaethornis superciliosus) je prák jihoamerických pralesů. Obrázek: Wikipedia, autor: Mike Baird.

Ptáci jihoamerických pralesů jsou početnější i živěji zbarvení než kdekoli jinde. Složitý ekosystém jim poskytuje hojnost stanovišť a velmi široký výběr potravy. Stálé podebí jim zaručuje dostatek obživy po celý rok, a tak nemusejí ptáci táhnout jinam, aby po část roku unikli nepříznivým podmínkám. Tyto podmínky také způsobují, že ptáci se pohybují pouze v omezeném prostoru. Většina druhů má krátká a široká křídla, vhodnější k létání mezi stromy.

Rorýsi jen vzácně pronikají do nitra tropického deštného pralesa a loví raději hmyz poletující nad korunami pralesních stromů. Mají dlouhá a úzká křídla umožňující rychlý let.

Nejhojnější potravou je pro mnohé druhy pralesních ptáků hmyz a plody rostlin. Kolibříci loví hmyz nebo sají nektar z květů pralesních rostlin. Mnozí dravci loví jen jiné druhy ptáků, ale někteří, například orli, loví i savce. Sovy jsou ptáci s noční aktivitou a jejich kořist tvoří nejrůznější drobní živočichové.


Další články

Ekologická těžba dřeva uvolňuje místo pro růst dalších stromů.
Ohrožený Amazonský prales čelí možnosti zkázy.
Draví ptáci zosobňují sílu a nespoutanost.
Kolik vody je na Zemi, pokrývá většinu jejího povrchu.
Těžba ropy na Aljašce, v divoké přírodě.
Žofínský prales je naše nejstarší přírodní rezervace.
Kamencové jezero Chomutov zabírá rozlohu více než šestnáct hektarů.
Ekologická likvidace CD je zatím složitá.
Kolik má chobotnice chapadel vyrůstajících z hlavy.
Hrabaví ptáci jsou vázáni na zem.
Budova ČYK (Český Yacht Klub) Praha Podolí je chráněná kulturní památka.
Parametry čerpadla vypovídají o možnosti jeho využití.
Komořanské jezero dnes již neexistujenetykavka-zlaznata.
Vznik a vývoj života na Zemi do dnešních dnů.

Ptáci jihoamerických pralesů využívají hojnost stanovišť a široký výběr potravy, který jim složitý ekosystém poskytuje.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů