Oko

Podnebí

Podnebí
Podnebí určují především podnebné pásy, ve kterých se dané místo nachází. Obrázek: Wikipedia, autor: LordToran.

Dlouhodobý režim počasí na určitém místě se nezývá podnebí. Na planetě Zemi jsou rozdílné typy podnebí, které závisejí především na zeměpisné šířce. Nejteplejší oblasti se nacházejí v okolí rovníku.

Na podnebí působí i jiné vlivy, jakými jsou například nadmořská výška nebo vzdušné proudění. Velký vliv má i vzdálenost od oceánu - místa v blízkosti moře mají mírnější a vlhčí podnebí než místa ležící vevnitrozemí.

Studiem podnebí se zabývá klimatologie.


Další články

Hrad a zámek Žacléř je znám od roku 1334.
Zámek Humprecht stojí v chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Parní lokomobila Přemysl orala ve své době pole.
Zámek Dymokury stojí v rovinaté krajině.
Vodní zámek Blatná je místo natáčení filmu Šíleně smutná princezna.
Zámek Trmice má hranolovou věž.
Parní lázeň v tradici kultur.
Starověké řecké divadlo v Epidauru má fenomentální akustiku.
Starověké řecké divadlo se řídilo striktními pravidly.
Řecké městské státy tvořily tamní společnost.
Osoblažka je poslední úzkokolejka v ČR s běžným provozem.
Golfský proud a podnebí Evropy, pro které je důležitý činitel.
Corylus avellana Contorta byl objeven ve Frocesteru v Anglii.
Úpské rašeliniště se nachází v nadmořské výšce 1400 metrů.

Podnebí je dlouhodobý stav počasí, podmíněný energetickou bilancí, charakterem aktivního povrchu, cirkulací atmosféry a v současné době i člověkem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů